Výsledky vyhledávání | ÚOP v Ústí nad Labem http://iispp.npu.cz/carmen/library/unl/search/rss?q=ploskovice Výsledky vyhledávání Ploskovice : 950 let / Volková, Jitka [Ploskovice, LT, areál zámku čp. 1, brána u severního průčelí pavilónu čp. 38, pohled od západu] Pavlíková, Marta, 1978- [Ploskovice, LT, areál zámku čp. 1, brána u severního průčelí pavilónu čp. 38, pohled od východu] Pavlíková, Marta, 1978- [Ploskovice, LT, areál zámku čp. 1, nová ohradní zeď v západním cípu zahrady (odděluje hospodářské zázemí zámku)] Pavlíková, Marta, 1978- Zámek Ploskovice : slavnostní osvětlení Hönsch, Karel SZ Ploskovice - zaměření areálu Weitosch, I. [Ploskovice, LT, areál zámku čp. 1, nová ohradní zeď v západním cípu zahrady (odděluje hospodářské zázemí zámku), pohled od západu (jde o část zdi proti bráně z Prosmyk)] Pavlíková, Marta, 1978- Adaptace zámku Ploskovice Sellner [Ploskovice, LT, zámek čp. 1, severní průčelíí] Pavlíková, Marta, 1978- [Ploskovice, LT, zámek č. p. 1, výkresy] [Ploskovice, LT, zámek č. p. 1, půdorysy] Rekonstrukce hromosvodní ochrany : Státní zámek Ploskovice Brož Ploskovice - zámek Ploskovice a výstavba RD : úprava vedení NN Pekař, Jaroslav Ploskovice : sadovnické úpravy Šonský, Drahoslav, 1934- [Ploskovice, LT, areál zámku čp. 1, kuželník, pohled od jihovýchodu] Pavlíková, Marta, 1978- [Ploskovice, LT, areál zámku čp. 1, kuželník, severovýchodní nároží] Pavlíková, Marta, 1978- [Ploskovice, LT, č. p. 1 - zámek, restaurování lustrů] Šváb, Jan [Ploskovice, socha sv. Anny] [Ploskovice, LT, zámek čp. 1, pohled od severovýchodu] Pavlíková, Marta, 1978- [Ploskovice, LT, zámek čp. 1, pohled od severozápadu] Pavlíková, Marta, 1978-