Skip to main content

Detal numeru periodyku

Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha): Archeologické rozhledy / - 1970 Komplety/1-6
Archeologické rozhledy / Archeologický ústav Akademie věd ČR v Praze
Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha)
[range]: sv. ; 25 cm
ISSN: 0323-1267

Subject: archeologie
Temat geograficzny: Česko
Forma: odborné časopisy
Link: Přehled vydaných čísel 2001-
Periodycyta aktualna: 4x ročně
Anotacja:
Źródło adnotacji:

: H7
: AE01
: Č VIII-1; od roč. 42 Č IX-1, Pe SA
: B 20 001
: D633