Skip to main content

Detail čísla periodika

Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha): Archeologické rozhledy / - 1970 Komplety/1-6
Archeologické rozhledy = Archeologický ústav Akademie věd ČR v Praze
Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha)
[range]: sv. ; 25 cm
ISSN: 0323-1267

Všeobecná téma: archeologie
Geografická téma: Česko
Forma/žáner: odborné časopisy
Odkaz: Přehled vydaných čísel 2001-
Aktuálna periodicita: 4x ročně
Anotácia:
Zdroj anotácie:

: H7
: AE01
: Č VIII-1; od roč. 42 Č IX-1, Pe SA
: B 20 001
: D633