Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 89.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
Urbánek, Rudolf, 1877-1962

České dějiny. Díl III, Věk poděbradský /
napsal Rudolf Urbánek

Díl III,
1915-1962
3
KN
Strauss, Gerhard
Städtebau : Geschichte und Gegenwart = Budowa miast : historia i stan obecny = Städtebau : Geschichte und Gegenwart [Bildverzeichnis] = Stavba měst : dějiny a přítomnost / [herausgegeben von Gerhard Strauss]
1956
3
SD
Kartografický a reprodukční ústav (Praha, Česko)
Atlas Československé socialistické republiky kartograficky zpracoval Kartografický a reprodukční ústav v Praze ; hlavní redaktor atlasu Antonín Götz ; odpovědný redaktor Jindřich Svoboda
1966
1
KN
Hrabák, Josef, 1912-1987

Dějiny české literatury. [Díl] 1, Starší česká literatura /
redaktor svazku Josef Hrabák ; hlavní redaktor Jan Mukařovský

[Díl] 1,
1959
2
KN
Hajniš, Karel, 1930-2010
Antropologický výzkum pohřebiště na libickém hradisku / Karel Hajniš
1964
1
KN
Hrabák, Josef, 1912-1987
Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu / k vydání připravili Bohuslav Havránek, Josef Hrabák a spolupracovníci ; [úvodní studie] J. Hrabák a J. Daňhelka
1957
1
KN
Klíma, Arnošt, 1916-2000
Manufakturní období v Čechách / Arnošt Klíma ; věd. red.: Josef Kočí ; rus. souhrn přel. V. Peremilovskij
1955 :
1
KN
Filip, Jan, 1900-1981
Keltové ve střední Evropě / [Autor:] Jan Filip
1956 :
1
KN
Plesl, Evžen, 1930-
Lužická kultura v severozápadních Čechách / [Autor:] Evžen Plesl ; Spoluprac. Jaromír Chochol a Eva Zikmundová
1961 :
1
KN
Havránek, Bohuslav, 1893-1978
Pravidla českého pravopisu / Zprac. kolektiv za ved. Bohuslava Havránka a Františka Trávníčka
1957 :
1
KN
Novák, Mirko, 1901-1980
Le Corbusierova prostorová esthetika = L´esthétique de l´espace selon Le Corbusier: příspěvek k rozboru nového výtvarného cítění/ Mirko Novák
1929
2
KN
Krch, Vojtěch, 1892-1966
Příspěvek k historii založení Mladé Vožice / Vojtěch Krch
1957
1
KN
Haas, Antonín, 1910-1971

Privilegia nekrálovských měst českých z let 1453-1500 / Zprac. Antonín Haas =
Sbírka pramenů práva městského království českého

1960
2
KN
Profous, Antonín, 1878-1953

Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4., S-Ž /
napsali Antonín Profous, Jan Svoboda

Díl 4.,
1957
3
KN
Profous, Antonín, 1878-1953

Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3., M-Ř /
Naps. Antonín Profous

Díl 3.,
1951
2
KN
Svoboda, Jan

Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 5., dodatky k dílu Antonína Profouse /
napsali Jan Svoboda, Vladimír Šmilauer a další

Díl 5.,
1960
1
KN
Profous, Antonín, 1878-1953

Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 2., CH-L /
Naps. Dr Antonín Profous

Díl 2.,
1949
3
KN
Profous, Antonín, 1878-1953

Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1., A-H /
Naps. Antonín Profous ; K vyd. připr. Stanislav Petíra ; Věd. red. : Vladimír Šmilauer

Díl 1.,
1954
3
KN
Pešina, Jaroslav, 1912-1992

Gotická nástěnná malba v zemích českých. 1. [díl], /
zprac. Antonín Bartušek, Vlasta Dvořáková, Antonín Friedl, Jarmila Krčálová, Anežka Merhautová-Livor ; práci vedl a úv. studii naps. Jaroslav Pešina ; kresby v textu: B. Hanš

1. [díl], /
1959
2
KN
Skalníková, Olga, 1922-
Kladensko : život a kultura lidu v průmyslové oblasti / Zprac. kol. za ved. Olgy Skalníkové ; [ved. kol. Olga Skalníková ; Ústav pro etnografii a folkloristiku]
1959
1

Akce

Řezy

[Loading...]