Wyniki wyszukiwania | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/106533/rss?lang=PL&ticketId=-7&s=-96&sd=DESC&page=1 Wyszukiwanie wg kartoteki: Hasła geograficzne = Malín (Kutná Hora, Česko) Příspěvek ke stavební historii kostela sv. Jana Křtitele v Malíně / Kibic, Karel, 1930- Nové archeologické nálezy v Malíně (okr. Kutná Hora) / Velímský, Filip, 1977- Dějiny obce Malína / Ledr, Josef Cesty umění / Radostová, Šárka Slavníkovci v českých dějinách / Vaněk, Vojtěch Slavníkovci : mýtus českého dějepisectví / Lutovský, Michal, 1961- Archeologie doby hradištní v Čechách / sborník příspěvků z pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum doby hradištní v Čechách... Metlička, Milan, 1962- Malín, okr. Kutná Hora, stávající stav a perspektivy dalšího výzkumu malínského hradiště / Velímský, Filip, 1977- Dějiny obce Malína / Ledr, Josef Nápisy města Kutné Hory : Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera / Roháček, Jiří, 1962-