Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/107825/rss?ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Ottová, Michaela, 1971- Záchrana movitého kulturního dědictví : etapová zpráva 2002 Ottová, Michaela, 1971- Záchrana movitého kulturního dědictví : etapová zpráva 2003 Ottová, Michaela, 1971- Záchrana movitého kulturního dědictví : katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl II. Ottová, Michaela, 1971- Dokumentace Pravoslavného umění ve veřejných sbírkách České republiky : výzkumná zpráva pro oponentní řízení Ottová, Michaela, 1971- Pozdně gotické sochařství v Kadani. K problematice výzdoby kláštera Čtrnácti svatých pomocníků / Ottová, Michaela, 1971- Zelení muži a ženy na hranicích posvátného prostoru / Ottová, Michaela, 1971- Sochařské a malířské dílny v Chebu ve 2. polovině 15. století / Halla, Karel, 1975- Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí = Without borders : art in the Ore Mountains between the gothic and renaissance [průvodce výstavou = exhibition guide] / Chlumská, Štěpánka Trans montes : podoby středověkého umění v severozápadních Čechách / Ottová, Michaela, 1971- Jan Hus : 1415-2015 / Vybíral, Zdeněk, 1971- Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku / Balážová, Barbara, 1976- V oplatce jsi všecek tajně : eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620 / Mudra, Aleš Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků : výstava k 700. výročí narození Karla IV. : 6.5.-30.10.2016, Jízdárna teplického zámku / Bobková, Lenka, 1947- Ikonografie: témata, motivy, interpretace : kniha k poctě Jana Royta / Konečný, Lubomír, 1946- (Art) without borders : medieval art and architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550) / Dienstbier, Jan Mýtus Ulrich Creutz : vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištějnského z Lobkowicz (1469–1517) / Ottová, Michaela, 1971- Mistr mariánského oltáře ze Seeberku : adenda a corrigenda k tzv. Mistru oltáře ze sv. Jošta v Chebu / Ottová, Michaela, 1971- Obrazy krásy a spásy : gotika v jihozápadních Čechách / Jindra, Petr, 1966- Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517-1594) / Ottová, Michaela, 1971- Sochařství za vlády Jagellonců : z pokladů Národního muzea : Hrádek, Kutná Hora, České muzeum stříbra, 20/5/-30/9/2012 : doprovodný program mezinárodního výstavního projektu Europa Jagellonica / Národní muzeum (Praha, Česko)