Suchergebnisse | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/107825/rss?ticketId=-7&lang=DE Suchen nach Autorität: Personennamen = Ottová, Michaela, 1971- Umění gotiky na Chebsku : Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu / Halla, Karel, 1975- Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl. Ottová, Michaela, 1971- Gothic Art in the Cheb Region : Gothic art on the historical Cheb region and the collection of Gothic Art in the Gallery of Fine Art in Cheb / Halla, Karel, 1975- Půst očí : pravoslavné umění z českých a moravských sbírek : Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum Olomouc 8.12.2005 - 5.3.2006 : katalog výstavy / Ottová, Michaela, 1971- Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium : sborník k poctě Jiřího Kuthana / Mudra, Aleš Pozdně gotické sochařství v Kadani. K problematice výzdoby kláštera Čtrnácti svatých pomocníků / Ottová, Michaela, 1971- Ústecký sborník historický. Gotické umění a jeho historické souvislosti III / Homolka, Jaromír, 1926-2017 Pod ochranou Krista Spasitele a svaté Barbory : sochařská výzdoba kostela svaté Barbory v Kutné Hoře (1483-1499) / Ottová, Michaela, 1971- Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium / sborník k poctě Jiřího Kuthana Royt, Jan, 1955- Ars videndi : Professori Jaromír Homolka ad honorem / Mudra, Aleš Půst očí. Pravoslavné umění z českých a moravých sbírek : katalog výstavy Muzeum umění Olomouc, Arcidicézní muzeum Olomouc 8.12. 2005 - 5.3. 2006 / Ottová, Michaela, 1971- Ústecký sborník historický. Gotické umění a jeho historické souvislosti II / Homolka, Jaromír, 1926-2017 Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium : sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy : sborník k poctě Jiřího Kuthana / Royt, Jan, 1955- Ars videndi : professori Jaromír Homolka ad honorem : opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis : sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Dějiny umění-historie / Mudra, Aleš Pod ochranou Krista spasitele a svaté Barbory : sochařská výzdoba kostela svaté Barbory v Kutné Hoře (1483-1499) / Ottová, Michaela, 1971- Ústecký sborník historický. Gotické umění a jeho historické souvislosti I / Homolka, Jaromír, 1926-2017 Sochařství za vlády Jagellonců : z pokladů Národního muzea : Hrádek, Kutná Hora, České muzeum stříbra, 20/5/-30/9/2012 : doprovodný program mezinárodního výstavního projektu Europa Jagellonica / Národní muzeum (Praha, Česko) Divotvůrkyně přeštická : 300 let obrazu a poutí / Ottová, Michaela, 1971- Sochařství za vlády Jagellonců = z pokladů Národního muzea = Sculpture in the Jagiellonian era : from the treasures of the National museum / Ottová, Michaela, 1971- Způsoby organizace a proměny sochařského řemesla v císařském městě Chebu ve vrcholném a pozdním středověku / Mudra, Aleš