Skip to main content
Dargestellte Vermerke 1-50 von insgesamt 58
Arbeitsart Bandmarken Autor Titel Teil Jahr Band Anzahl
KN
Ottová, Michaela, 1971-

Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl. Sv.6 /
odpovědný redaktor Michaela Ottová, Aleš Mudra

Sv.6 /
2003
1
KN
Halla, Karel, 1975-
Gothic Art in the Cheb Region : Gothic art on the historical Cheb region and the collection of Gothic Art in the Gallery of Fine Art in Cheb / By Karel Halla ... [et al.] ; ed. Jiří Vykoukal ; translation Kathleen Hayes ... [et al.]
2009
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Půst očí : pravoslavné umění z českých a moravských sbírek : Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum Olomouc 8.12.2005 - 5.3.2006 : katalog výstavy / Michaela Ottová, Helena Zápalková
2005
1
KN
Mudra, Aleš
Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium : sborník k poctě Jiřího Kuthana / [uspořádali Jan Royt, Michaela Ottová, Aleš Mudra]
2005
1
AN
Ottová, Michaela, 1971-
Pozdně gotické sochařství v Kadani. K problematice výzdoby kláštera Čtrnácti svatých pomocníků / Michaela Ottová
2005
0
KN
Homolka, Jaromír, 1926-2017

Ústecký sborník historický. 2004, Gotické umění a jeho historické souvislosti III /
[uspoř. Jaromír Homolka, Michaela Hrubá, Petr Hrubý, Michaela Ottová]

2004,
2004
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Pod ochranou Krista Spasitele a svaté Barbory : sochařská výzdoba kostela svaté Barbory v Kutné Hoře (1483-1499) / Michaela Ottová
2010
2
KN
Royt, Jan, 1955-

Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium / Michaela Ottová, Aleš Mudra :
sborník k poctě Jiřího Kuthana

Tomáš Halama :
1
KN
Mudra, Aleš
Ars videndi : Professori Jaromír Homolka ad honorem / Mudra, Aleš ; Ottová, Michaela
Tomáš Halama,
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Půst očí. Pravoslavné umění z českých a moravých sbírek : katalog výstavy Muzeum umění Olomouc, Arcidicézní muzeum Olomouc 8.12. 2005 - 5.3. 2006 / ilustrátor Helena Zápalková
2005
1
KN
Homolka, Jaromír, 1926-2017

Ústecký sborník historický. 2003/1, Gotické umění a jeho historické souvislosti II /
[uspoř. Jaromír Homolka, Michaela Hrubá, Petr Hrubý, Michaela Ottová]

2003/1,
2003
1
KN
Royt, Jan, 1955-
Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium : sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy : sborník k poctě Jiřího Kuthana / [uspoř. Aleš Mudra, Michaela Ottová, Jan Royt]
2005
1
KN
Mudra, Aleš
Ars videndi : professori Jaromír Homolka ad honorem : opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis : sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Dějiny umění-historie / Uspořádali: Aleš Mudra, Michaela Ottová ; [spolupr. Jaromír Homolka, Mojmír Horyna, Petr Kubín, Jiří Kuthan, Jan Royt ; Katolická teologická fakulta UK]
2006
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Pod ochranou Krista spasitele a svaté Barbory : sochařská výzdoba kostela svaté Barbory v Kutné Hoře (1483-1499) / Michaela Ottová
2010
1
KN
Homolka, Jaromír, 1926-2017

Ústecký sborník historický. 2001, Gotické umění a jeho historické souvislosti I /
[uspoř. Jaromír Homolka, Michaela Hrubá, Petr Hrubý, Michaela Ottová]

2001,
2001
1
KN
Národní muzeum (Praha, Česko)
Sochařství za vlády Jagellonců : z pokladů Národního muzea : Hrádek, Kutná Hora, České muzeum stříbra, 20/5/-30/9/2012 : doprovodný program mezinárodního výstavního projektu Europa Jagellonica / Michaela Ottová (ed.) ; [autoři textů Olga Kotková ... et al.] = Sculpture in the Jagiellonian era : from the treasures of the National Museum : Hrádek, Kutná Hora, Czech Museum of Silver, 20/5/-30/9/2012 : additional program of the Europa Jagellonica international exhibition / ; [authors Olga Kotková ... et al.]
2012
4
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Divotvůrkyně přeštická : 300 let obrazu a poutí / [editorka: Michaela Ottová ; autoři kapitol: Richard Biegel ... [et. al.]]
2012
4
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Sochařství za vlády Jagellonců = z pokladů Národního muzea = Sculpture in the Jagiellonian era : from the treasures of the National museum / Michaela Ottová (ed.) ; [autoři textů Olga Kotková ... et al. ; výst.] ; České muzeum stříbra Hrádek/Kutná Hora 20/5-30/9/2012
2012
7
AN
Ottová, Michaela, 1971-
Capella in honorem Mariae Formosae : k historii středověkého poutního místa v Hejnicích / Michaela Ottová, Aleš Mudra
2005
0
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517-1594) / Michaela Ottová, Jan Royt
2014
14
AN
Ottová, Michaela, 1971-
Mistr mariánského oltáře ze Seeberku : adenda a corrigenda k tzv. Mistru oltáře ze sv. Jošta v Chebu / Michaela Ottová
2006
0
KN
Chlumská, Štěpánka
Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí = Without borders : art in the Ore Mountains between the gothic and renaissance [průvodce výstavou = exhibition guide] / z textů katalogu výstavy vybrali a sestavili Štěpánka Chlumská, Jan Klípa, Michaela Ottová
2015
5
KN
Vybíral, Zdeněk, 1971-
Jan Hus : 1415-2015 / Zdeněk Vybíral, Daniel Abazid, Tereza Bednářová, Petra Fetrová, Kateřina Horníčková, Jan Klípa, Rudolf Krajíc, Petr Kubín, Jana Kunešová, Hana Larvová, Michaela Ottová, Jakub Smrčka, Lubomír Sršeň, Dana Stehlíková, Martina Šárovcová, Michal Šroněk, Jitka Vandrovcová, Lenka Vandrovcová, Vít Vlnas, Lenka Zajícová, Blanka Zilynská, Bohdan Zilynskyj
2015
3
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl [editor Michaela Ottová]
[editor Michaela Ottová]
2004
6
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Půst očí : pravoslavné umění z českých a moravských sbírek: [Muzeum umění Olomouc, Arcidieczní muzeum Olomouc, 8.12.2005 - 5.3.2006: kat. výstavy]/ texty Michaela Ottová a Helena Zápalková
2005
2
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Sochařství 15. století v severních a severozápadních Čechách
2004
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-

Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl. 1 /
katalogová hesla: Michaela Ottová...et.al.; redakce katalogu Michaela Ottová

1 /
1998
2
KN
Ottová, Michaela, 1971-

Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl. 3 /
editor Michaela Ottová

3 /
2000
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-

Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl. 2 /
editor: Michaela Ottová

2 /
1999
2
KN
Mudra, Aleš

Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl. 6 /
editor Michaela Ottová a Aleš Mudra

6 /
2003
2
KN
Ottová, Michaela, 1971-

Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl. 4 /
editor Michaela Ottová

4 /
2001
2
KN
Mudra, Aleš
V oplatce jsi všecek tajně : eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620 / Aleš Mudra, Helena Zápalková, Jan Beránek, Jan Hrdina, Jan Royt, Michaela Ottová, Michal Tejček, Ota Halama, Petr Kubín, Vlastimil Brom, Věra Frolcová
2017
12
KN
Bobková, Lenka, 1947-
Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků : výstava k 700. výročí narození Karla IV. : 6.5.-30.10.2016, Jízdárna teplického zámku / autoři textů: Lenka Bobková, Jiří Crkal, Kryštof Derner, Eva Černá, Michaela Hrubá, Aleš Mudra, Michaela Ottová, Michal Patrný, Jan Royt, Milan Sýkora, Ľubomír Turčan, Martin Volf
2016
3
KN
Konečný, Lubomír, 1946-
Ikonografie: témata, motivy, interpretace : kniha k poctě Jana Royta / uspořádali Richard Biegel, Lubomír Konečný, Michaela Ottová, Roman Prahl
2016
5
KN
Dienstbier, Jan
(Art) without borders : medieval art and architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550) / Jan Dienstbier, Michaela Hrubá, Petr Hrubý, Petr Jindra, Jan Klípa, Viktor Kubík, Petr Macek, Aleš Mudra, Michaela Ottová, Jan Royt, Helena Zápalková
2015
2
PP
VV967b
Ottová, Michaela, 1971-
Záchrana movitého kulturního dědictví : etapová zpráva 2002
2002
2
PP
VV968a
Ottová, Michaela, 1971-
Záchrana movitého kulturního dědictví : etapová zpráva 2003
2003
2
PP
VV969I
Ottová, Michaela, 1971-
Záchrana movitého kulturního dědictví : katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl II.
2004
6
PP
VV970a
Ottová, Michaela, 1971-
Dokumentace Pravoslavného umění ve veřejných sbírkách České republiky : výzkumná zpráva pro oponentní řízení
2003
2
PP
VV1868
Ottová, Michaela, 1971-
Umění středověku ve sbírkách rakouského arcivévody Františka Ferdinanda d´Este (nepřijatý projekt)
2011
1
AN
Halla, Karel, 1975-
Sochařské a malířské dílny v Chebu ve 2. polovině 15. století / Karel Halla, Michaela Ottová
2018
0
PP
000091
Patrný, Michal, PhDr.
Karlův most a Mostecké věže : Praha 1 – Staré město : Národní kulturní památka: 11730 / 1 – 15 : Aktualizovaný souhrn stavebně-historických průzkumů a historické ikonografie Karlova mostu
červen 2005
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Mýtus Ulrich Creutz : vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištějnského z Lobkowicz (1469–1517) / Michaela Ottová - Aleš Mudra (eds.)
2017
4
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Půst očí : pravoslavné umění z českých a moravských sbírek : [Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum Olomouc, 8.12.2005-5.3.2006 : katalog výstavy / texty Michaela Ottová, Helena Zápalková]
2005
1
KN
Univerzita Karlova. Ústav dějin křesťanského umění
Ars videndi : Professori Jaromír Homolka ad honorem / Uspořádali Aleš, Mudra, Michaela Ottová
2006
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Pod ochranou Krista Spasitele a svaté Barbory : sochařská výzdoba kostela svaté Barbory v Kutné Hoře (1483-1499) / Michaela Ottová
2010
3
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl / [Michaela Ottová]
1998
2
KN
Bašta, Petr
Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl : díl 3
2000
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl : díl 1 \\D2096a\
1998
1
KN
Bašta, Petr
Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl : díl 4
2001
1

Veranstaltung

RSS

Schnitte

[Loading...]