Skip to main content
Dargestellte Vermerke 1-20 von insgesamt 58
Arbeitsart Bandmarken Autor Titel Teil Jahr Band Anzahl
KN
Halla, Karel, 1975-
Umění gotiky na Chebsku : Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu / Autoři textů Karel Halla ... [et al.] ; redakce Jiří Vykoukal
2009
4
KN
Halla, Karel, 1975-
Gothic Art in the Cheb Region : Gothic art on the historical Cheb region and the collection of Gothic Art in the Gallery of Fine Art in Cheb / By Karel Halla ... [et al.] ; ed. Jiří Vykoukal ; translation Kathleen Hayes ... [et al.]
2009
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Půst očí : pravoslavné umění z českých a moravských sbírek : Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum Olomouc 8.12.2005 - 5.3.2006 : katalog výstavy / Michaela Ottová, Helena Zápalková
2005
1
KN
Mudra, Aleš
Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium : sborník k poctě Jiřího Kuthana / [uspořádali Jan Royt, Michaela Ottová, Aleš Mudra]
2005
1
KN
Univerzita Karlova. Ústav dějin křesťanského umění
Ars videndi : Professori Jaromír Homolka ad honorem / Uspořádali Aleš, Mudra, Michaela Ottová
2006
1
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Pod ochranou Krista Spasitele a svaté Barbory : sochařská výzdoba kostela svaté Barbory v Kutné Hoře (1483-1499) / Michaela Ottová
2010
3
AN
Ottová, Michaela, 1971-
Pozdně gotické sochařství v Kadani. K problematice výzdoby kláštera Čtrnácti svatých pomocníků / Michaela Ottová
2005
0
AN
Ottová, Michaela, 1971-
Zelení muži a ženy na hranicích posvátného prostoru / Michaela Ottová
2012
0
AN
Halla, Karel, 1975-
Sochařské a malířské dílny v Chebu ve 2. polovině 15. století / Karel Halla, Michaela Ottová
2018
0
KN
Bobková, Lenka, 1947-
Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků : výstava k 700. výročí narození Karla IV. : 6.5.-30.10.2016, Jízdárna teplického zámku / autoři textů: Lenka Bobková, Jiří Crkal, Kryštof Derner, Eva Černá, Michaela Hrubá, Aleš Mudra, Michaela Ottová, Michal Patrný, Jan Royt, Milan Sýkora, Ľubomír Turčan, Martin Volf
2016
3
KN
Balážová, Barbara, 1976-
Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku / autoři textů: Barbara Balážová, Richard Biegel, Daniela Dvořáková, Milena Hauserová, Petr Hrubý, Michaela Hrubá, Miroslav Kamenický, Tomáš Karel, Alžběta Kratochvílová, Miroslav Lacko, Petr Macek, Aleš Mudra, Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Michaela Ottová, Jan Royt, Táňa Šimková, David Tomíček, Lubomír Zeman
2016
3
PP
000091
Patrný, Michal, PhDr.
Karlův most a Mostecké věže : Praha 1 – Staré město : Národní kulturní památka: 11730 / 1 – 15 : Aktualizovaný souhrn stavebně-historických průzkumů a historické ikonografie Karlova mostu
červen 2005
1
KN
Chlumská, Štěpánka
Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí = Without borders : art in the Ore Mountains between the gothic and renaissance [průvodce výstavou = exhibition guide] / z textů katalogu výstavy vybrali a sestavili Štěpánka Chlumská, Jan Klípa, Michaela Ottová
2015
5
KN
Vybíral, Zdeněk, 1971-
Jan Hus : 1415-2015 / Zdeněk Vybíral, Daniel Abazid, Tereza Bednářová, Petra Fetrová, Kateřina Horníčková, Jan Klípa, Rudolf Krajíc, Petr Kubín, Jana Kunešová, Hana Larvová, Michaela Ottová, Jakub Smrčka, Lubomír Sršeň, Dana Stehlíková, Martina Šárovcová, Michal Šroněk, Jitka Vandrovcová, Lenka Vandrovcová, Vít Vlnas, Lenka Zajícová, Blanka Zilynská, Bohdan Zilynskyj
2015
3
KN
Dienstbier, Jan
(Art) without borders : medieval art and architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550) / Jan Dienstbier, Michaela Hrubá, Petr Hrubý, Petr Jindra, Jan Klípa, Viktor Kubík, Petr Macek, Aleš Mudra, Michaela Ottová, Jan Royt, Helena Zápalková
2015
2
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Trans montes : podoby středověkého umění v severozápadních Čechách / [editoři Aleš Mudra, Michaela Ottová ; autoři textů Jan Beránek ... et al.]
2014
8
KN
Ottová, Michaela, 1971-
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517-1594) / Michaela Ottová, Jan Royt
2014
14
KN
Jindra, Petr, 1966-
Obrazy krásy a spásy : gotika v jihozápadních Čechách / ed. Petr Jindra a Michaela Ottová ; [texty Jan Anderle ... et al.]
2013
12
AN
Ottová, Michaela, 1971-
Mistr mariánského oltáře ze Seeberku : adenda a corrigenda k tzv. Mistru oltáře ze sv. Jošta v Chebu / Michaela Ottová
2006
0
PP
VV1868
Ottová, Michaela, 1971-
Umění středověku ve sbírkách rakouského arcivévody Františka Ferdinanda d´Este (nepřijatý projekt)
2011
1

Veranstaltung

RSS

Schnitte

[Loading...]