Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/109931/rss Vyhledávání podle autority: Věcné téma = archeologické lokality Archeologický výzkum v Olešnici u Turnova : Další doklad o použití místních železivců v železářské metalurgii / Prostředník, Jan, 1968- Výzkum ve dvoře domu čp. 143-144 na Velkém náměstí v Hradci Králové = An excavation in the courtyard of house no. 143-144 in Velké Square in Hradec Králové / Bláha, Radek, 1976- Objekt ze starší doby římské v Ruseku (okr. Hradec Králové) = A feature from the early Roman period at Rusek (Hradec Králové District) / Horník, Pavel, 1985- Depot doby bronzové ze Lhoty u Chroustovic na Chrudimsku = A Bronze Age hoard from Lhota u Chroustovic in the Chrudim region / Vích, David, 1971- Neznámý hrad mezi Kopidlnem a Rožďalovicemi = An unknown castle between Kopidlno and Rožďalovice / Ulrychová, Eva, 1952- Dvě keramická akvamanilia ze sbírek MVČ HK = Two ceramic aquamanilia from the collections of the MVČ HK / Bláha, Radek, 1976- Drobné záchranné výzkumy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v roce 2016 = Small-scale rescue excavations of the Regional Museum in Vysoké Mýto in 2016 / Bek, Tomáš Drobné výzkumy na k. ú. Čáslavky (okr. Jaroměř) v letech 2014 a 2015 = Small-scale excavations in the cadastral area of Čáslavky (Jaroměř District) in 2014 and 2015 / Horník, Pavel, 1985- Laténské nálezy z Třebešova, okr. Rychnov nad Kněžnou = La Tène finds from Třebešov, Rychnov nad Kněžnou District / Jošková, Tereza Laténské nálezy z lokality Černčice (okr. Náchod) = La Tène period findings from Černčice site (Náchod district) / Suchopárová, Kateřina Keramické nálezy z fortifikací ve Velkém Vřešťově = Ceramic finds from the fortifications at Velký Vřešťov / Dragounová, Anežka Fragment bronzové hlavice tzv. diamantového palcátu z Libin u Jaroměře (okr. Náchod) = A fragment of a bronze head of a so-called diamond mace from Libiny near Jaroměř (Náchod District) / Drnovský, Pavel, 1986- Soubor protohistorických hrotů šípů listovitého tvaru z Klamoše (okr. Hradec Králové). Úvaha nad funkční a chronologickou interpretací = An assemblage of protohistoric leaf-shaped arrowheads from Klamoš (Hradec Králové District). A reflection essay on their functional and chronological interpretation / Horník, Pavel, 1985- Solitérní nálezy z doby bronzové na k. ú. Stanovice u Kuksu, okr. Trutnov = Solitary Bronze Age finds in the cadastral area of Stanovice u Kuksu, Trutnov District / Horník, Pavel, 1985- Laténské sídliště v Doudlebech nad Orlicí v kontextu osídlení povodí Orlice = The La Tène settlement at Doudleby nad Orlicí in the context of settlement of the water catchment area of the Orlice River / Mangel, Tomáš Vrcholně středověká situace v Tatenicích na Lanškrounsku = A high medieval situation in Tatenice in the Lanškroun region / Vích, David, 1971- Šibenice v Letohradě, okr. Ústí nad Orlicí = A gallows in Letohrad, Ústí nad Orlicí District / Drnovský, Pavel, 1986- Středověké a novověké protierozní stavby = Medieval and modern period anti-erosion structures / Ulrychová, Eva, 1952- Stilus z Hradce Králové = A stylus from Hradec Králové / Bláha, Radek, 1976- Záchranný archeologický výzkum sídliště z doby bronzové ve Vraclavi = The rescue excavation of a Bronze Age settlement at Vraclav / Vích, David, 1971-