Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/111132/rss?ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Doležalová, Eva, 1972- Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter / Doležalová, Eva, 1972- František Palacký : 1798/1998 : dějiny a dnešek / Šmahel, František, 1934- Evropa a Čechy na konci středověku : sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi / Doležalová, Eva, 1972- Pozdně středověké testamenty v českých městech : prameny, metodologie a formy využití / Jíšová, Kateřina Od knížat ke králům : sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky / Doležalová, Eva, 1972- Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu / Doležalová, Eva, 1972- Pozdně středověké testamenty v českých městech : prameny, metodologie a formy využití : sborník příspěvků z konference uspořádané 30.11.2005 Archivem hl.města Prahy a Historickým ústavem AV ČR / Jíšová, Kateřina Verba in imaginibus : Františku Šmahelovi k 70. narozeninám / Nodl, Martin, 1968- Verba in imaginibus : Františku Šmahelovi k 70. narozeninám/ Doležalová, Eva, 1972- Svěcenci pražské diecéze 1395-1416 / Doležalová, Eva, 1972- Juden in der mittelalterlichen Stadt : der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts = Jews in the medieval town : urban space in the Middle Ages - a place of coexistence and conflicts / Doležalová, Eva, 1972- Seminář sv. Václava a konvikt sv. Bartoloměje na Starém Městě Pražském Doležalová, Eva, 1972- Seminář sv. Václava a konvikt sv. Bartoloměje na Starém Městě Pražském Doležalová, Eva, 1972- Pater familias : sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Ivana Hlaváčka / Hrdina, Jan, 1970- Svěcenci pražské diecéze 1395-1416 Doležalová, Eva, 1972- Od knížat ke králům : sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky/ Šimůnek, Robert, 1971- Evropa a Čechy na konci středověku : sborník příspěvků věnovaný Františku Šmahelovi / Centrum medievistických studií Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu / Meduna, Petr, 1963- Verba in imaginibus : sborník k 70. narozeninám Františka Šmahela Doležalová, Eva, 1972- Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu / Doležalová, Eva, 1972-