Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/112224/rss Vyhledávání podle autority: Věcné téma = liturgické předměty Ars liturgica : zlatníctvo v službách liturgie : katalóg výstavy = Ars liturgica : goldsmithery in the services of liturgy : exhibition catalogue / Piatrová, Alena Kostel sv. Maří Magdaleny v Kunčicích pod Ondřejníkem a nejstarší kostely ve frenštátské farnosti / Dědková, Libuše, 1938- Z pokladů litoměřické diecéze III. : umělecké řemeslo 13.-19. století : [katalog k výstavě], Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 25. září - 30. listopadu 1997, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 23. ledna - 28. března 1998 / Stehlíková, Dana, 1954- Poklady cisterciáckých klášterů v Čechách a na Moravě / Kuthan, Jiří, 1945- Starobylá křtitelnice z Bučovic/ Tihelka, Karel, 1898-1973 Zpráva o restaurování křtitelnice ve farním kostele v Dačicích / Tůma, Miroslav, 1973- Des Himmels Fundgrube : Chemnitz und das sächsisch-böhmische Gebirge im 15. Jahrhundert : [Ausstellung 3. Oktober 2012 bis 20. Januar 2013] / Fiedler, Uwe, 1961- Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. Král. hlavní město Praha: Hradčany. Poklad svatovítský a knihovna kapitulní. Část první, Poklad Svatovítský / Šittler, Eduard, 1864-1932 Liturgický slovník / Berger, Rupert, 1926- Étains français des XVIIe et XVIIIe siecles / Douroff, B.A. Liturgická funkce a symbolický význam bohoslužebných předmětů / Vlnas, Vít, 1962- Liturgický mobiliář náboženských bratrstev a jeho osudy v době josefínských církevních reforem / Orlita, Zdeněk Několik poznámek k minulosti a současnosti liturgických předmětů / Křížová, Alena, 1956- Roucha bohoslužebná / Cipín, Vojtěch Smaltovaný kalich z Lipnice / Šittler, Eduard, 1864-1932 Stříbrná monstrance bořitovská / Havelka, Jan Svaté šály loretánské, svatý prach a svatá voda z Loreta :(Studie z Programového projektu Ministerstva kultury ČR 03/2000 Evropská novověká keramika. Vybrané fondy evropské keramiky v památkových objektech) / Štajnochr, Vítězslav, 1945- Valašskokloboucká křtitelnice z roku 1521 / Odehnal, Petr, 1975- Ecce panis angelorum : výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300-1620) / Mudra, Aleš Gems of the Prague Ghetto : From the workshop of Prague silversmiths / Doleželová, Jana, 1934-