Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/114104/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Valenta, Aleš, 1964- Soukromé účty jako pramen k analýze finančního hospodaření aristokracie v ranném novověku / Valenta, Aleš, 1964- Bankrot Karla Kajetána Buquoye: geneze, průběh, důsledky / Valenta, Aleš, 1964- Karel Veliký : vládce západu / Hägermann, Dieter Dějiny rodu Kinských / Valenta, Aleš, 1964- Lesk a bída barokní aristokracie / Valenta, Aleš, 1964- K finančním poměrům vrchlabských Morzinů v 18. století / Valenta, Aleš, 1964- Z korespondence české šlechty v 18. století. Listy Štěpána Kinského bratru Františku Ferdinandovi z let 1719-1720 / Valenta, Aleš, 1964- Finanční a majetkové záležitosti Františka Václava Trauttmansdorffa v první třetině 18. století / Valenta, Aleš, 1964- Lesk a bída barokní aristokracie / Valenta, Aleš, 1964- Lesk a bída barokní aristokracie / Valenta, Aleš, 1964- Lesk a bída barokní aristokracie / Valenta, Aleš, 1964- Dějiny rodu Kinských / Valenta, Aleš, 1964- Dějiny rodu Kinských / Valenta, Aleš, 1964- Grauparova mapa velkostatku Jilemnice : doba a okolnosti vzniku, otázka autorství, analýza obsahu / Valenta, Aleš, 1964- Lesk a bída barokní aristokracie / Valenta, Aleš, 1964-