Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/12008/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = gotika Nálezová zpráva OPD : Praha 1 - Staré Město : měšťanský dům : čp. 219, Liliová ulice : cihelný štít s komínem : Operativní průzkum a dokumentace cihelného štítu Semerád, Matouš, 1975- Nálezová zpráva OPD : Praha 1 -Staré Město : Dům U Bruncvíka (U Kutovců) : čp. 510, Havelská 5 : (dvorní) fasáda bočního křídla - gotické cihlové zdivo, nátěry, omítky, nástěnné malby, kamenné prvky : panelovaná cihelná fasádě dvorního křídla s gotickými malbami - nové poznatky Bartoš, Ladislav, ing. arch. Upřesňující restaurátorský záměr na rehabilitaci kamenných ostění oken, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tachov Granát, Karel, 1973- Vstupní restaurátorský záměr na rehabilitaci kamenných oken, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tachov Granát, Karel, 1973- Restaurátorský průzkum na rehabilitaci architektonických prvků z kamene. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově Granát, Karel, 1973- Nálezová zpráva OPD : Volevčice : kostel sv. Prokopa : Věž/interiér : Průzkum věže kostela za účelem upřesnění modelu stavebního vývoje Nejezchlebová, T. Restaurátorský průzkum Dešenice. Kostel sv. Mikuláše, církev Římsko katolická, farní úřad Nýrsko Kobylka, Pavel, 1951- Restaurátorský průzkum severní stěny lodě kostela sv. Václava v obci Hora Svatého Václava Šindelář, Jaroslav, 1950- Zpráva o výsledcích restaurátorského průzkumu omítek, nátěrů a maleb v prvním patře zámku Nemilkov a ve spodní staré kuchyni Gurecká, Linda, 1981- Nálezová zpráva OPD : Praha 1 - Staré Město : palác U Beránka, U Tří kalichů : čp. 243 : část přízemí domu čp. 243 v nároží Husovy a Řetězové ulice/stěny : Operativní dokumentace opravované části přízemí domu čp. 243 v nároží Husovy a Řetězové ulice na Starém Městě pražském Bartoš, Ladislav, ing. arch. Nálezová zpráva OPD : Praha 2 - Vyšehrad : bývalá slupská strážnice : Parc. č. 284/6, mezi železniční dráhou a ul. Vnislavova : solitérní část hradebního zdiva při bývalé slupské strážnici : Dokumentace části hradební zdi při objektu bývalé slupské strážnice v úseku mezi klášterem na Karlově a pevností Vyšehrad (úsek opevnění č. XXXII). Tomagová, Hana Nálezová zpráva OPD : Kadaň / Říční ulice : jiná obytná stavba obytný městský dům : č.p. 478 : suterén, přízemí, patro, krov / prostory, stavební konstrukce a architektonické prvky : Vyjádření PP k stavebním úpravám domu / Památkové vyhodnocení interiérů na základě znaků historických konstrukcí a prvků Podroužek, Kamil, 1966- Nálezová zpráva OPD : Louny / Hilbertova ul. : městský dům : pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu č.p. 72 : sklepy / prostory, relikty zdiva, kleneb a zařízení : Návrh vlastníka na zrušení prohlášení za kulturní památku / Zanedbání údržby kulturní památky Podroužek, Kamil, 1966- Restaurátorský záměr. Obnova stěn sakristie kostela Narození panny Marie ve Starém Plzenci Šlechta, Jindřich, 1975- Závěrečná restaurátorská zpráva z obnovy fasády s kamenným portálem. Rokycany, Malé náměstí č. p. 125 Granát, Karel, 1973- Rábí - hrad. Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu 9/85. Vyhodnocení průzkumných sond na státním hradě Rábí, úsek severní hradby - I.-III.brána. Část I Krušinová, Lenka, 1963- Rabí. 11767/4 - 3260 - zřícenina hradu Rabí - Národní kulturní památka. Archeologické výzkumy v areálu hradu v letech 1990-2006. Souhrnná nálezová zpráva Kamenická, Eva, 1951- Průzkum stěn v interiéru kostela svatého Jana Křtitele ve Starém Plzenci Viták, Ivan, 1949- Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci. Renovace stěn a klenby bočních kaplí, ukončených presbytářem a sakristií v interieru lodi kostela Viták, Ivan, 1949- Vyhodnocení sond na státním hradě Rabí Hus, Miroslav, 1954-