Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/120182/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = raný středověk Nálezová zpráva. Zjišťovací archeologický výzkum Praha 1 - Malá Strana, Thunovská čp. 192/III. Výzkum NPÚ v hl. m. Praze č. 16/01. Čiháková, Jarmila, 1954- Záchranný archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště v Městské památkové rezervaci Žatec : závěrečná zpráva Čech, Petr, 1968- Záchranný archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště v Městské památkové rezervaci Žatec : etapová zpráva Čech, Petr, 1968- Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum Praha 1 - Malá Strana, Maltézské nám. čp. 480/III. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2012/21. Cymbalak, Tomasz Marian Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, 2012/01, Praha 1 - Staré Město, Jilská ppč. 1117/1, Vejvodova ppč. 1121, sv. I a II Podliska, Jaroslav, 1970- Nálezová zpráva o záchranné akci ve stavební jámě pro trafostanici v roce 1978 Hrdlička, Ladislav, PhDr. Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ ú. o. p. v hl. m. Praze 2013/02, Praha 1 - Malá Strana, Na Kampě 8, čp. 515, ppč. 742/7 Podliska, Jaroslav, 1970- Srovnávací rešerše k problematice cestovního ruchu a kulturního dědictví : historické cesty raného středověku Líbal, Dobroslav, 1911-2002 Nálezová zpráva, zjišťovací archeologický výzkum Praha 1 - Nové Město, Opatovická čp. 160/II, ppč. 784. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2013/04. Cymbalak, Tomasz Marian Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy - souhrn archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech I . - zpracování a výpověď : závěrečná výzkumná zpráva Čiháková, Jarmila, 1954- Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 - Malá Strana, Josefská p.p.č. 1033, Mostecká p.p.č. 1035. Výzkum NPÚ v hl. m. Praze č. 26/96. Čiháková, Jarmila, 1954- Nálezová zpráva. Zjišťovací archeologický výzkum Praha 1 - Hradčany, Strahovské nádvoří 1, čp. 132, ppč. 234. Výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2011/19. Podliska, Jaroslav, 1970- Nálezová zpráva - Zjišťovací archeologický výzkum NPÚ ú.o.p. v Praze č. 2015/31, Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí ppč. 1090 (zaniklý mariánský sloup) Podliska, Jaroslav, 1970- Nálezová zpráva, zjišťovací archeologický výzkum NPÚ ú. o. p. v Praze, č.v. 2016/17 Praha 2 - Nové Město, Hlavova, Horská, Korčákova, Františka Lenocha, ppč. 1411, 1412, 1413/1, 1427/3 Podliska, Jaroslav, 1970- Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ ú.o.p. v Praze, č.v. 2015/24 a 2016/24 Praha 1 - Staré Město, Anežská 10, čp. 811, pč. 877, 874/2, 875, 897, (tzv. Anežský klášter - bývalý klášter manších bratří), a dále klauzurní zahrady na severní straně od kláštera, pč. 1015/1, 1025/4, 1024/2, 1024/1, 898, 897, 876, 875, 895, 894, 893, 892, 891, 890, 889, 888, 887, 886, 885, 884, 883. Podliska, Jaroslav, 1970- Zhodnocení a interpretace výstupů výzkumu a vývoje prostorové identifikace památkového fondu ČR (1970-1990) pro jejich intenzivnější využití v oblastech památkové péče a cestovního ruchu. Program Beta, díl 4 Svatoň, Jaroslav, 1935- Haňovice, trať "Nad kamenným rybníkem". Nálezová zpráva o archeobotanické analýze Kočár, Petr, 1973- Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum Sněmovní čp. 171/III, Praha 1 - Malá Strana, výzkum č. 2006/11 Tryml, Michal Zpráva o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu, Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní č.p. 171/III, č. výz. 2006/11 Tryml, Michal Nálezová zpráva. Praha 6 - Dolní Liboc, staveniště bytových jednotek Koospolu. Olmerová, Helena