Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/12594/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = hrady Hrad Rabí. Statické zajištění pilíře na II. nádvoří. Čepelák, Jan, 1953- Rábí hrad - NKP. Zaměření. Stáv. kamen. portál 5. brána. Adamovský, Václav, 1945- Rábí - hrad NKP. Návrh doplňkových sond u I. brány. Girsa, Václav, 1945- Hrad Rábí - NKP. III. hradní brána a hradební úsek ke královskému paláci. Jednostupňový projekt. Girsa, Václav, 1945- Hrad Rábí - NKP. Mříž do stavebního otvoru VI. brány. Čepelák, Jan, 1953- Znalecký posudek o stavebně technickém stavu vybraných objektů areálu hradu Rábí okr. Klatovy. Předmětem posouzení je statická stabilita objektu V. brány (vstupu do hradu) a středová věž. Ždych, Josef, 1958- Hrad Rábí - NKP. V. brána a nástupní věž horního hradu - sanace a stat. zajištění. Projekt ke stavebnímu povolení. Čepelák, Jan, 1953- Rabí hrad, NKP, objekt IV brány. Projekt pro realizaci. Girsa, Václav, 1945- Rabí hrad, NKP. Archeologický výzkum při akci stabilizace a konzervace historické VI. hradní brány - sondy v klenebním zásypu Waldmannová, Marcela, 1980- Rabí - hrad. Reambulace I. nádvoří. Doměření vykopávek u konírny. Duras, Jindřich Rabí hrad NKP. Zajištění torza zdiva u komunikace k 3. bráně. Hanzl, Miloslav, 1954- Hrad Rabí. Zajištění torsa zdiva u komunikace ke 3.bráně. Realizační projekt. Vinař, Jan, 1947- Projekt inženýrsko-geologického průzkumu. Rabí - inženýrsko-geologické posouzení skalních výchozů hradebního okruhu (západní a jižní část). Štýbr, Jan, RNDr. Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu (podrobného). Rabí - jižní hradební okruh. Štýbr, Jan, RNDr. Hrad Rabí - národní kulturní památka. Řešení nástupu od Žižkovy brány do II. nádvoří. Čepelák, Jan, 1953- Rabí hrad NKP, přístupová komunikace, koncepce osvětlení. Hanzl, Miloslav, 1954- [Rabí - hrad, studna na 2. nádvoří - zpráva o předběžném průzkumu.] Görges, Stanislav Rábí. Stavba IV - Vstupní brána a obj. při skále. Objekt č. 1 - Hradní studna. Woletz, Jan Rábí - hrad - NKP. Studna. Zaměření nález. stavu. Adamovský, Václav, 1945- Projekt inženýrsko-geologického průzkumu. Rabí - hradní studna. Štýbr, Jan, RNDr.