Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/129141/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Všetečková, Zuzana, 1949- Nástěnné malby v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě / Všetečková, Zuzana, 1949- Nástěnné malby v hradní kapli na Švihově / Všetečková, Zuzana, 1949- Špitální kostel sv. Ducha v Krnově a jeho malířská výzdoba / Všetečková, Zuzana, 1949- Kostel sv. Jakuba Většího v Žebnici - zákristie. Restaurátorské práce na gotických nástropních a nástěnných malbách v interieru gotické zákristie Novotný, Petr 1945- Kadaň Sarkofág krále Vratislav II. v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě? / Všetečková, Zuzana, 1949- Gotické nástěnné malby v klášteře Na Slovanech - nová zjištění po roce 1996 / Všetečková, Zuzana, 1949- Josef Krása a středověké nástěnné malby : k 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění / Všetečková, Zuzana, 1949- Český Krumlov : historické centrum / Vlček, Pavel, 1948- Marginálie k nově objeveným světcům na nástěnných malbách v kostele sv. Anny na Starém Městě v Praze / Všetečková, Zuzana, 1949- Symbolika zahrady ve středověkém umění / Všetečková, Zuzana, 1949- Plastické elementy v nástěnné malbě 12.-14. století / Všetečková, Zuzana, 1949- Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích / Všetečková, Zuzana, 1949- Středověká nástěnná malba ve středních Čechách / Všetečková, Zuzana, 1949- Středověká nástěnná malba ve středních Čechách / Všetečková, Zuzana, 1949- Znovuodkrytí nástěnných maleb v bývalém biskupském kostele sv. Bartoloměje Všetečková, Zuzana, 1949- Dějiny umění v českých zemích 800-2000 / Petrasová, Taťána, 1961- Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna : stav po restaurování: sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech v Praze ve dnech 5.5. - 7.5. 2004 / Všetečková, Zuzana, 1949- Středověká nástěnná malba ve středních Čechách / Všetečková, Zuzana, 1949- Středověký kostel Panny Marie v Písku / Adámek, Jan, 1967- Katedrála sv. Víta v Praze : k 650. výročí založení / Benešovská, Klára, 1950-