Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/187417/rss Vyhledávání podle autority: Role původců slovně = odborná spolupráce Nálezová zpráva OPD : Opava : městský dům "Müllerův" : čp. 1, ul. Komenského 8 : dveřní křídla včetně kování : Dokumentace dveřních výplní městského "Müllerova" domu čp.1 v Opavě Koudelová, Jana Nálezová zpráva OPD : Odry : kaple sv. Rodiny : Průzkum a dokumentace kaple sv. Rodiny v Odrách Alterová, Dagmar Nálezová zpráva OPD : Štáblovice-Lipina : venkovská usedlost čp. 3 : přízemí domu / prostor kuchyně : Operativní průzkum a dokumentace venkovské usedlosti čp. 3 ve Štáblovicích-Lipině Koudelová, Jana Restaurátorská dokumentace Očistcová kaple, výjev č. 15, pravá část oblouku iluzivně malované architektury s výjevem lebky v iluzivním malovaném rámu. Kaloč, Otakar student 4. ročníku IRKT Litomyšl Chanovice, areál zámku. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě kanalizace Široký, Radek, 1972- Kokořov (okr. Plzeň - jih). Záchranný archeologický výzkum v bývalé chlévní prostoře v čp. 2. Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu Kožíšek, Jan Restaurátorská zpráva. Kaple sv. Václava a sv. Vojtěcha v Ostrově u Stříbra Pavlíková, Markéta, 1964- Horšovský Týn. Kanalizace a rekonstrukce vozovek historického jádra města. Předběžná závěrečná zpráva Uherský, Marek Rokycany. Dolní Příkopy čp. 223/I. Statická sonda. Nálezová zpráva Uherský, Marek Plzeň - Bukovec, čp. 6/4, Zemědělské náměstí. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při rekonstrukci a přestavbě rodinného domu Kostrouch, František Plzeň - Roudná, ppč. 12095/1 a 12095/31, ul. Na Hrádku a Pramenní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu Kaiser, Ladislav Plzeň, čp. 1, nám. Republiky 1. Stavebně historické a archeologické vyhodnocení podlahy místností ve 2. nadzemním podlaží. Široký, Radek, 1972- Velhartice - hrad, okr. Klatovy. NKP (r.č. 36894/4-3475). Nálezová zpráva ze záchranných archeologických výzkumů v prostoru severního parkánu z let 1994 a 2005 Waldmannová, Marcela, 1980- Nálezová zpráva OPD : Bohušov : Kostel sv. Martina v Bohušově : Severní fasáda lodě - zdivo, omítky Kaniová, Petra Nálezová zpráva OPD : Bohušov : Kostel sv. Martina v Bohušově : Jižní fasáda kostela - zdivo omítky Kaniová, Petra Nálezová zpráva OPD : Bílovec : Farní kostel sv. Mikuláše : Bílovec, ul. Slezské náměstí, parc. č. 1, k. ú. Bílovec - město : Interiérové zdivo, podlahy : Farní kostel sv. Mikuláše v Bílovci - Nálezová situace v interiéru při rekonstrukci vnitřních omítek a podlah Kožuszniková, Andrea, 1982- Nálezová zpráva OPD : Opava : Městské hradby . k. ú. Opava, parc.č. 552 : Relikt parkánové hradby v sadech U muzea Kaniová, Petra Nálezová zpráva OPD : Raduň : Dům čp.50 - tzv.vošárna : Interiér / Rozvody odpadové vody, skladba podlah : Identifikace původních detailů stavby v úrovni podlahových vrstev Kouřilová, Dana Nálezová zpráva OPD : Staříč : Ohradní zeď hřbitova u filiálního kostela Nalezení sv. Kříže : k. ú. Staříč, parc. č. 3 : Ohradní zeď a filiální kostel Nalezení sv. Kříže : Fragmenty gotických prvků nalezené v ohradní zdi hřbitova ve Staříči Čeplá, Andrea Nálezová zpráva OPD : Vysoká : Kostel sv. Urbana : Krov nad lodí kostela, presbytářem i nad oratořemi , věž : Nálezy stavebních reliktů ze starších vývojových etap ve věži a v půdním prostoru kostela sv. Urbana ve Vysoké Pavelková, Hana