Skip to main content
Zobrazené záznamy 1 - 20 z celkom 126.
Typ dokumentu Signatúra Autor Názov Časť Rok Počet zväzkov
AN
Chupík, František
K přesnějšímu datování uničovského městského opevnění / František Chupík
2000
0
AN
Kauerová, Vlasta
Kostel sv. Marka v Litovli / Vlasta Kauerová
2000
0
AN
Faltýnek, Karel
Záchranný archeologický výzkum v kapli sv. Jiří a v kostele sv. Marka v Litovli / Karel Faltýnek
2000
0
AN
Mlčák, Leoš
K ikonografii slavnostní výzdoby premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce v jubilejním roce 1751 / Leoš Mlčák
2000
0
AN
Orálková, Iva
Pečeti olomoucké kapituly / Iva Orálková
2000
0
AN
Laššák, Jozef
Botanická zahrada - rozárium v Olomouci / Jozef Laššák
2000
0
AN
Michna, Pavel
Další nález raně středověkého závaží severského původu na Moravě. Poznání oblasti výskytu závaží slovanského rázu / Pavel Michna
2000
0
AN
Vítek, Tomáš
Pozdně gotické průčelí domu v Ostružnické ulici / Tomáš Vítek, František Chupík
2000
0
AN
Zápalková, Helena
Několik poznámek k dílu moravského barokního sochaře Filipa Sattlera / Helena Zápalková
2000
0
AN
Richterová, Helena
Zámek v Citově a Pauspertlové z Drachenthalu / Helena Richterová
2000
0
AN
Sedláčková, Hedvika
Výsledky druhé sezony archeologického výzkumu v Olomouci, Hrnčířské ulici. Drobná plastika a gotické emailem zdobené sklo / Hedvika Sedláčková
2000
0
AN
Souhrnná oborová bibliografie pracovníků památkového ústavu v Olomouci za rok 2000
2001
0
AN
Richterová, H.
Fara Kojetín / H. Richterová, T. Vítek
2001
0
AN
Roubíková, Blanka
Zděné štíty v Bělé pod Pradědem / Blanka Roubíková
2001
0
AN
Bláhová, Zdenka
Dvojité schodiště kostela sv. Mořice v Olomouci / Zdenka Bláhová
2001
0
AN
Papoušek, Miroslav
k historii Ovčího mostu v Jeseníku / Miroslav Papoušek
2001
0
AN
Chupík, František
Restaurování náhrobní desky Aleny Potštátské z Prusínovic - vybrané aspekty přístupu k obnově památky / František Chupík
2002
0
AN
Laššák, Jozef
Park u mauzolea v Libině v roce 2001 / Jozef Laššák
2002
0
AN
Papoušek, M.
Šternberští stavitelé období klasicismu / M. Papoušek, T. Vítek
2002
0
AN
Richterová, Helena
Lázeňský dům Bečva v Teplicích nad Bečvou / Helena Richterová
2002
0

Akcia

Řezy

[Loading...]