Suchergebnisse | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/197021/rss?ticketId=-7&lang=DE Suchen nach Autorität: Geographische Begriffe = Moravskoslezský kraj (Česko : 2000-) Nálezová zpráva OPD : Opava : městský dům "Müllerův" : čp. 1, ul. Komenského 8 : dveřní křídla včetně kování : Dokumentace dveřních výplní městského "Müllerova" domu čp.1 v Opavě Koudelová, Jana Nálezová zpráva OPD : Odry : kaple sv. Rodiny : Průzkum a dokumentace kaple sv. Rodiny v Odrách Alterová, Dagmar Nálezová zpráva OPD : Štáblovice-Lipina : venkovská usedlost čp. 3 : přízemí domu / prostor kuchyně : Operativní průzkum a dokumentace venkovské usedlosti čp. 3 ve Štáblovicích-Lipině Koudelová, Jana Slavné vily Moravskoslezského kraje / Goryczková, Naďa, 1963- Slavné vily Moravskoslezského kraje / Goryczková, Naďa, 1963- Historická sídla Moravskoslezského kraje Špic, Štefan, 1969- K výstavě malíře, grafika a restaurátora Alberta Ferenze / Schenková, Marie, 1938- Slavné vily Moravskoslezského kraje / Strakoš, Martin, 1972- Moravskoslezské teplárny : 100 let služeb veřejnosti / Hub, František Nálezová zpráva OPD : Nálezová zpráva OPD : Raduň : Dům čp.50 - tzv. vošárna : Exteriér, interiér / dokumentace celoplošných nálezových situací a detailů : Průzkum objektu před a během rekonstrukce Kouřilová, Dana Nálezová zpráva OPD : Opava : farní kostel sv. Ducha : Severní fasáda / zdivo omítky : Dokumentace nálezových situací při opravě severní fasády Kouřilová, Dana Nálezová zpráva OPD : Hradec nad Moravicí : Zámek - tzv. Bílý zámek : Východní křídlo, 2.NP, místnost č.109 / Původní interiérové dekorace : kulečníkový sál - stratigrafie omítkových a nátěrových vrstev Kouřilová, Dana Nálezová zpráva OPD : Opava : Areál býv. dominikánského kláštera : Suterén pod východním křídlem kláštera a Moravskou kaplí / dokumentace a interpretace autentických nálezových situací Kaniová, Petra Nálezová zpráva OPD : Opava : Areál bývv. dominikánského kláštera - Ambit / nálezové situace - Západní křídlo / historická dokumentace zaniklého traktu Kaniová, Petra Nálezová zpráva OPD : Bohušov : Kostel sv. Martina v Bohušově : Severní fasáda lodě - zdivo, omítky Kaniová, Petra Nálezová zpráva OPD : Bohušov : Kostel sv. Martina v Bohušově : Jižní fasáda kostela - zdivo omítky Kaniová, Petra Nálezová zpráva OPD : Brušperk : Městský dům č. p. 58 : č. p. 58 (č. parc. 122, k. ú. Brušperk), ul. Klepary : Úsek stěny mezi m. č. 1.01 a m. č. 1.02 : Dokumentace změn otopných zařízení kuchyně domu č. p. 58 v Brušperku Rozkopal, Josef, Mgr. Nálezová zpráva OPD : Bílovec : Farní kostel sv. Mikuláše : Bílovec, ul. Slezské náměstí, parc. č. 1, k. ú. Bílovec - město : Interiérové zdivo, podlahy : Farní kostel sv. Mikuláše v Bílovci - Nálezová situace v interiéru při rekonstrukci vnitřních omítek a podlah Kožuszniková, Andrea, 1982- Nálezová zpráva OPD : Opava : Městské hradby . k. ú. Opava, parc.č. 552 : Relikt parkánové hradby v sadech U muzea Kaniová, Petra Nálezová zpráva OPD : Brušperk : Městský dům č. p. 58 : č. p. 58 (č. parc. 122, k. ú. Brušperk), ulice Klepary : Povrchové úpravy - šablonové výmalby, nátěry - interiéru a exteriéru domu č.p. 58 / fasády, stěny místností, dřevěné prvky Koudelová, Jana