Suchergebnisse | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/199202/rss?s=-9474&sd=ASC&page=1&lang=DE Suchen nach Autorität: Geographische Begriffe = Dolní Slezsko Dolny Śląsk : TOP 30 Dolní Slezsko / Die beiden Steinkreuze an der Kirche von Neudorf bei Liegnitz (Nowa Wieś Legnicka) : ein Erfahrungsbericht / Milka, Józef Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska / Pilch, Józef, 1932- Cesta řemeslných tradic Via Fabrilis : Vrchlabí - Boleslavec / Bober-Tubaj, Anna, 1967- Via Fabrilis : cesta řemeslných tradic : Vrchlabí - Boleslawiec / Hník, Karel, 1942- Early Baroque sculpture in Lower Silesia and Johann Georg Bendl / Kolbiarz, Artur Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnymn Śląsku / Lisowska, Ewa, 1983- Wieś dolnośląska : Lower Silesian Village / Nasz, Adolf, Podstawy datowania grodów z końca X - początku XIII wieku na Dolnym Śląsku = The grounds of dating of strongholds from the end of the 10th - the beginning of the 13th century in Lower Silesia / Rodak, Sylwia Korunní země v dějinách českého státu. Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku: sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném dne 4. června 2002 na FF UK/ Bobková, Lenka, 1947- Česká koruna na rozcestí : K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437-1526) / Bobková, Lenka, 1947-