Skip to main content
Dargestellte Vermerke 1-11 von insgesamt 11
Arbeitsart Bandmarken Autor Titel Teil Jahr Band Anzahl
KN
Dolny Śląsk : TOP 30 Dolní Slezsko
ne po 2019
1
Nur Anwesentlich
KN
Milka, Józef
Die beiden Steinkreuze an der Kirche von Neudorf bei Liegnitz (Nowa Wieś Legnicka) : ein Erfahrungsbericht / Józef Milka
1984
1
Nur Anwesentlich
KN
Pilch, Józef, 1932-
Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska / Józef Pilch
2005
1
Nur Anwesentlich
KN
Bober-Tubaj, Anna, 1967-
Cesta řemeslných tradic Via Fabrilis : Vrchlabí - Boleslavec / autoři textů Olga Hájková (česká část) ... [et al.] , Anna Bober-Tubaj (polská část) ... [et.al.] ; foto Karel Hník ... [et al.] ; překlad do češtiny Jiří Dvořák
2009
1
Nur Anwesentlich
KN
Hník, Karel, 1942-
Via Fabrilis : cesta řemeslných tradic : Vrchlabí - Boleslawiec / [fotografie Karel Hník ... et al. ; překlad do češtiny Helena Jankowska ; redakce Blanka Zázvorková]
2014
2
Nur Anwesentlich
AN
Kolbiarz, Artur
Early Baroque sculpture in Lower Silesia and Johann Georg Bendl / Artur Kolbiarz
2016
0
KN
Lisowska, Ewa, 1983-
Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnymn Śląsku / Ewa Lisowska
2013
1
Nicht Verfügbar
KN
Nasz, Adolf,
Wieś dolnośląska : Lower Silesian Village / redaktor Tomu Adolf Nasz
1970
1
Erhältlich
KN
Rodak, Sylwia
Podstawy datowania grodów z końca X - początku XIII wieku na Dolnym Śląsku = The grounds of dating of strongholds from the end of the 10th - the beginning of the 13th century in Lower Silesia / Sylwia Rodak ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2017
1
Nicht Verfügbar
KN
Bobková, Lenka, 1947-

Korunní země v dějinách českého státu. I, Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku: sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném dne 4. června 2002 na FF UK/
uspořádala Lenka Bobková

I,
2003
1
Erhältlich
KN
Bobková, Lenka, 1947-
Česká koruna na rozcestí : K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437-1526) / Lenka Bobková a kol.
2010
2
Nur Anwesentlich

Veranstaltung

RSS

Weitere Suchmoeglichkeiten

Schnitte

[Loading...]