Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/20094/rss Vyhledávání podle autority: [OKRESY] = Opava Restaurátorský průzkum omítkových vrstev a event. malované výzdoby stěn a stropů místností I.NP jižního křídla státního zámku Raduň ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě. Müllerová, Markéta, 1975- Rekapitulace výsledků průzkumů v průběhu generální opravy zámku Hradec nad Moravicí, 1977-2009. Kouřilová, Dana, 1949- Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Střecha, stav k 12/2001. Mlýnek, Richard Nálezová zpráva OPD : Opava : městský dům "Müllerův" : čp. 1, ul. Komenského 8 : dveřní křídla včetně kování : Dokumentace dveřních výplní městského "Müllerova" domu čp.1 v Opavě Koudelová, Jana Nálezová zpráva OPD : Štáblovice-Lipina : venkovská usedlost čp. 3 : přízemí domu / prostor kuchyně : Operativní průzkum a dokumentace venkovské usedlosti čp. 3 ve Štáblovicích-Lipině Koudelová, Jana Opava. Měšťanský dům čp.18. Stavebně historický průzkum (textová část). Rosová, Romana, 1972- Zaměření, vizualizace a vynesení nálezových situací. Objekt "Sušárny"- čp. 50, p.č. 246, k.ú. Raduň. Stejskal, Jan, 1970- Zpráva o restaurování hlavního oltáře ve farním kostele Panny Marie v Opavě. Majer, Zdeněk Vnitřní část presbytáře konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Zpráva z restaurátorského průzkumu. Menzel, Filip, 1983- Průzkum barevnosti schodiště. Měšťanský dům, Opava, Náměstí Osvobození 433/8, nemovitá památka ÚSKP r. č. 19939/8-2991. Halátek, Dalibor, 1980- Návrh na restaurování. Livrej kočího ze souboru livrejí sloužících něm. velvyslance Karla. M. Lichnovského z roku 1911, inv. č. HM09755, st. inv. č. 5055 ch. Lipská, Vladimíra, 1953- Restaurátorský záměr. Památka: Únos (olej na plátně). Balcarová, Romana, 1959- Restaurátorský záměr. Památka: Rokoková krajina. Balcarová, Romana, 1959- Návrh na restaurování. Potah kozlíku z velvyslaneckého kočáru knížete Karla Maxmiliána Lichnovského. Umístění: Hradec nad Moravicí. Datování: 1911 v Berlíně (Eduard Zimmermann). Lipská, Vladimíra, 1953- Restaurátorský záměr. Památka: Děvčátko v tmavomodrých šatech a s knihou. Balcarová, Romana, 1959- [Budišov nad Budišovkou, radnice čp. 2, celkový pohled] Herout, Jaroslav, 1928-2015 [Budišov nad Budišovkou, fara čp. 1, celkový pohled] Herout, Jaroslav, 1928-2015 [Budišov nad Budišovkou, dům čp. 25, Berounská ul., vstupní průčelí s dřevěným portálem dveřmi, celkový pohled] Herout, Jaroslav, 1928-2015 [Budišov nad Budišovkou, dům čp. 25, Berounská ul., vstupní průčelí s dřevěným portálem dveří, celkový pohled] Herout, Jaroslav, 1928-2015 [Budišov nad Budišovkou, kaplička Panny Marie u čp. 47, celkový pohled] Herout, Jaroslav, 1928-2015