Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/21034/rss Vyhledávání podle autority: [OKRESY] = Ústí nad Orlicí Litice nad Orlicí, hrad, okr. Ústí nad Orlicí polní náčrty - detaily, přízemí, 1. patro, 2. patro, situace, věž, krov, svislé řezy Nový Lanškroun, zámek, okr. Ústí nad Orlicí polní náčrty - skicy, zaměření průčelí, 9-14 fotografie Restaurátorská zpráva I. a II. etapa Ze života sv. Matouše inv. č. 36-1676 oltářní obraz hl. oltáře kostela sv. Matouše, Červená voda Hamsíková, Radana, 1941- Restaurátorská zpráva Hotmarova kaple Letohrad Tikal, René Restaurátorská zpráva 3 závěsné obrazy z kolekce 7 pláten - výjevy z opera divadelních her (bez obrazových rámů) Beranová, Marie, akad. mal. Návrh koncepce restaurátorských prací na soše bičovaného Krista u sloupu v obci Sopotnice (restaurátorský záměr) Kovařík, Martin, akad. soch. Boční oltář kostel Svatého Víta České Libchavy Zemanová, Renata, 1978- [Králíky, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, dálkový pohled] Sluneční hodiny na pomezí Čech, Moravy a Slezska / Nosek, Miloš Průzkum barevnosti - restaurátorský záměr, Oprava vnějších omítek a pískovcových prvků kostela sv. Jakuba v Nových Hradech Šmahel, Zdeněk, BcA. Přehled archeologických akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě za rok 2006 / Vích, David, 1971- Přehled archeologických akcí Regionálního muzea v Litomyšli za roky 2005 a 2006 / Němcová, Jana Svatý jan Nepomucký na Husově nábřeží v Žamberku Vích, Jan, 1952- Závěrečná restaurátorská zpráva. Portál se sochařskou výzdobou, ostění dvou vstupů a okna. Novotný, Filip, 1970- Závěrečná restaurátorská zpráva - Vitráže v kostele sv. Zikmunda v Sopotnicích Drábek, Milan Restaurování kamenného zábradlí opěrné zdi zámecké terasy v Letohradě. Restaurátorská zpráva 2010 Červinka, Josef, 1976- Restaurátorská zpráva na opravu ornamentálních vitrážových oken s doplněním předsklení v Kostele sv. Zikmunda v Sopotnici. Bruštík Pavel Restaurátorská zpráva na opravu vitráží Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí Bruštík Pavel Restaurátorská obnova třech kamenných prvků, které jsou součástí římskokatolického kostela Svatého Zikmunda v obci Sopotnice v okrese Ústí nad Orlicí. Staněk, Jan, akad. arch. Restaurátorský průzkum KAŠNA na náměstí J. M. Marků v Lanškrounu. Novotný, Filip, 1970-