Search results | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/210740/rss?s=-9&sd=ASC&page=1&ticketId=-7&lang=EN Search by authority: Personal names = Čonka, Petr, Ing. Rabí - parc.č. 100. Areál správy hradu. Oplocení, zpevněné plochy, sklady. Projektová dokumentace. Jeníková, Hana Státní hrad Velhartice. Místnost pro průvodce - stavební úpravy. Projektová dokumentace. Broža, Karel, ing.