Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/236955/rss?ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: Korporace = Ústav československých a světových dějin (Československá akademie věd) Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století / Žemlička, Josef, 1946- Dějiny hutnictví železa v Československu / Od nejstarších dob do průmyslové revoluce Dějiny hutnictví železa v Československu / Od průmyslové revoluce do konce 2. světové války Danihelka, Antonín, 1909-1987 Dějiny techniky v Československu [do konce 18. století] / Přehled dějin Československa / Kropilák, Miroslav, 1918-1995 Historická ekologie = Historical ecology. Purš, Jaroslav, 1922-1997