Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/23986/rss Vyhledávání podle autority: [OBCE] = Lipnice nad Sázavou Lipnice - statické zabezpečení hradu. Objekt č. 12 - opěrná zeď Skočovský [Státní hrad Lipnice. Objekt pro správu hradu. Rozpočet] [Státní hrad Lipnice. Objekt pro správu hradu. Rozpočet] [Státní hrad Lipnice. Objekt pro správu hradu. Přepracovaný rozpočet] Rekonstrukce hradu Lipnice. Statické zajištění vrátnice. Rozpočet Řezníček Ing. Lipnice - statické zabezpečení hradu. Objekt č. 12 - opěrná zeď Skočovský Doměření II. etapy rekonstrukce hradu Lipnice Soukup, F. Ing. arch. Hrad Lipnice. Rekonstrukce přístupové cesty. Rozpočet Řezníček Ing. arch. Lipnice - hrad - přípravné práce. Rozpočet Těšínský Ing. arch. Lipnice - hrad - přípravné práce. Rozpočet Těšínský Ing. arch. Státní hrad Lipnice. Statické zajištění. Vrátnice Soukup Ing. arch. Státní hrad Lipnice - II. stavba. Statické zajištění Těšínský, L. Ing. arch. [Objekt pro správu hradu Lipnice. Montovaný domek Multi - 066] [Objekt pro správu hradu Lipnice. Montovaný domek Multi - 066] [Objekt pro správu hradu Lipnice. Montovaný domek Multi - 066. Průvodní zpráva, kopie dokladů, výkresy] Státní hrad Lipnice - II. stavba. Statické zajištění Těšínský, L. Ing. arch. Rekonstrukce SH Lipnice. Objekt správy hradu. Rozpočet Obrovský Rekonstrukce SH Lipnice. Objekt správy hradu. Rozpočet Obrovský Hrad Lipnice. Zaměření východní zdi Pragr Ing. Hrad Lipnice - 1. etapa. Změny a dodatky Procházka, E. Ing. arch.