Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/242223/rss Vyhledávání podle autority: Věcné téma = lidová architektura Roubený dům čp. 79 v Nečtinech / Karel, Tomáš, 1965- Zaměřovací akce České akademie věd a umění na jižním Plzeňsku / Sedlická, Kateřina, 1957- Folk architecture in Slovakia / Habáňová, Gabriela Slovácké zahrádky/ Holobrádek, Pavel, 1923-1989 Dům Českého Středohoří ve vybraných souvislostech 19. století / Štefaniková, Jana, 1973- Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archívů. Technické a společenské stavby / Štěpán, Luděk, 1932-2017 Motiv kalichu ve výzdobě venkovských staveb na Vysočině / Minář, Ivan, 1977- Fotodokumentace vesnické hrázděné architektury ze sbírek krajského muzea Cheb. Procházka, Lubomír, 1956- Příklady obnov štukové výzdoby venkovských staveb na Vysočině / Minář, Ivan, 1977- Hrázděné stavby jako specifická architektura českého pohraničí / Zeman, Lubomír, 1964- Lidová architektura okresu Bruntál - charakteristika a typologie objektů / Mezerová, Ľubica, 1954- Tradiční lidové stavitelství vybraných obcí okresu Uherské Hradiště / Novosad, Jaroslav Lidová architektura : vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji / Foud, Karel Kovárny na Vysokomýtsku / Urbánek, Radim, 1967- Dokumentace lidové architektury v díle Josefa Korejze-Blatinského / Podzimková, Kateřina Podíl regionálních architektů na Zaměřovací akci při České akademii věd a umění / Motyčková, Dana, 1961- Lidová architektura : encyklopedie / Vařeka, Josef, 1927-2008 Obraz lidové architektury Západočeského kraje / Jílek, Tomáš, 1934- Das Hirtenhaus in Krappenhofen : ein schwieriger, aber einzigartiger Patient der Denkmalpflege / Schnieringer, Karl K problematice rurálních hospodářských staveb v českých zemích / Válka, Miroslav, 1951-