Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/242363/rss?ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Z dějin bohoslužeb v době husitské / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Z pamětí rodiny Neumannovy z Olešnice na Moravě / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Z náboženských dějin Horácka / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Ze slavné doby malířství moravského baroka : [Dionysius Friedrich Strauss: premonstrát a malíř moravského baroka] / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Zum zweihundertjährigen Krőnungs-Jubiläum des Mariengnadenbildes im Kloster der Brünner Augustiner (1736-1936) / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Piaristé a český barok / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Ze slavné doby malířství moravského baroka / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 150 let biskupství brněnského / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Acta et epistolae eruditorum Monasterii Ord. S. Augustini Vetero-Brunae. (A. 1819-1850) / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Československé obrázky z klášterních archivů římských (Otisky ze "Dne") / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Čeština v moravsko-slezských kostelích v l. 1729-1748 / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Die Chroniken der Mährischen Minoriten / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Ze slavné doby malířství moravského baroka = Dionysius Friedrich Strauss : premonstrát a malíř moravského baroka / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Příspěvky k dějinám hudby a zpěvu při olom. katedrále : (1614-1780) / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Příspěvky k mladšímu církevnímu archivnictví a knihovnictví v Čechách a na Moravě : (1500-1836) / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Římské zprávy o českých dominikánech / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Paběrky z kapitol. archivu v Olomouci, řada druhá / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Piaristé a český barok / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 Pobělohorská Olomucensia (Výpisy z konsistorní registratury a kapitolního archivu v Olomouci) / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948 K 200. výročí korunovace milostného obrazu Panny Marie v klášteře brněnských augustiniánů (1736-1936) / Neumann, Augustin Alois, 1891-1948