Skip to main content
Showing records 1-20 from total 24.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Z dějin bohoslužeb v době husitské / A. Neumann
/1921/
2
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Z pamětí rodiny Neumannovy z Olešnice na Moravě / Augustin Alois Neumann
asi 1940
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Z náboženských dějin Horácka / Augustin Neumann
1921
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Ze slavné doby malířství moravského baroka : [Dionysius Friedrich Strauss: premonstrát a malíř moravského baroka] / Aug. Neumann
1944
7
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Zum zweihundertjährigen Krőnungs-Jubiläum des Mariengnadenbildes im Kloster der Brünner Augustiner (1736-1936) / Augustin Neumann
1936
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Piaristé a český barok / Alois Neumann
1933
1
Presence only
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Ze slavné doby malířství moravského baroka / Aug. Neumann
1944
1
Presence only
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
150 let biskupství brněnského / Augustin Neumann
1927
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948

Acta et epistolae eruditorum Monasterii Ord. S. Augustini Vetero-Brunae. Pars 1., (A. 1819-1850) /
ed. Augustin Aloisius Neumann

Pars 1.,
1930
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Československé obrázky z klášterních archivů římských (Otisky ze "Dne") / Augustin Neumann
1931
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Čeština v moravsko-slezských kostelích v l. 1729-1748 / A. Neumann
b. r.
2
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Die Chroniken der Mährischen Minoriten / A. Neumann
1936
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Ze slavné doby malířství moravského baroka = Dionysius Friedrich Strauss : premonstrát a malíř moravského baroka / Aug. Neumann
1944
1
Presence only
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Příspěvky k dějinám hudby a zpěvu při olom. katedrále : (1614-1780) / podává Aug. Neumann
1940
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Příspěvky k mladšímu církevnímu archivnictví a knihovnictví v Čechách a na Moravě : (1500-1836) / podává Augustin Neumann
1939
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Římské zprávy o českých dominikánech / Aug. Neumann
1933
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Paběrky z kapitol. archivu v Olomouci, řada druhá / Aug. Neumann
1940
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Piaristé a český barok / na základě pramenů z generál. archivu řádového podává Augustin Alois Neumann
1933
3
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
Pobělohorská Olomucensia (Výpisy z konsistorní registratury a kapitolního archivu v Olomouci) / Aug. Neumann
1938
1
Available
KN
Neumann, Augustin Alois, 1891-1948
K 200. výročí korunovace milostného obrazu Panny Marie v klášteře brněnských augustiniánů (1736-1936) / Augustin Neumann
1936
1
Available

Actions

RSS

Facets

[Loading...]