Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/244957/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Kuchařová, Hedvika, 1971- Locus pietatis et vitae : sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. -15. září 2007 / Čornejová, Ivana, 1950- Locus pietatis et vitae : sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007 / Čornejová, Ivana, 1950- Premonstrátský klášter Milevsko / Břicháček, Pavel, 1953- Poznámky k pohřebním rituálům u cisterciáků v raném novověku ve srovnání s rituály premonstrátského řádu / Zdichynec, Jan, 1977- Slavnosti v českých premonstrátských klášterech: Nástin problematiky / Kuchařová, Hedvika, 1971- Locus pietatis et vitae : sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007/ Valentová, Kateřina, 1971- The Irish Franciscans in Prague 1629-1786 : history of the Franciscan College of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in Prague / Pařez, Jan, 1961- Malostranský hřbitov : historie a současnost / Kalinová, Gabriela Knihovna jezuitské koleje v Telči : katalog výstavy / Valentová, Kateřina, 1971- Poutní areál P. Marie Vítězné : 400 let od bitvy na Bílé hoře : katalog výstavy / Křečková, Jitka, 1966- Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové : historicko-právní studie z manželského práva / Hrdina, Ignác Antonín, 1953- Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského / Kuchařová, Hedvika, 1971- Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu / Hrdina, Ignác Antonín Hyberni v Praze : dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629-1786) = Éireannaigh i bPrág / Pařez, Jan, 1961- Významné osobnosti duchovního světa na Malostranském hřbitově průvodce Malostranským hřbitovem ve fotografiích / Kuchařová, Hedvika, 1971- Hyberni v Praze : dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629-1786) = Éireannaigh i bPrág : dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629-1786) / Pařez, Jan, 1961- Locus pietatis et vitae : sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007 / Locus pietatis et vitae (2007: Hejnice, Liberec, Česko) Cenzura náboženských obrazových materiálů ve dvacátých a třicátých letech 19. století / Kuchařová, Hedvika, 1971- Michaela Šeferisová Loudová, Ve jménu moudrosti : ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století / Kuchařová, Hedvika, 1971-