Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-16 z celkem 16.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
Hnojil, Adam, 1976-
Malostranský hřbitov : historie a současnost / Gabriela Kalinová, Adam Hnojil a kol.
2016
4
KN
Purš, Ivo, 1964-
Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského / Ivo Purš, Hedvika Kuchařová (edd.)
2015
8
KN
Hrdina, Ignác Antonín, 1953-
Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové : historicko-právní studie z manželského práva / Ignác Antonín Hrdina, Hedvika Kuchařová
2017
1
KN
Pařez, Jan, 1961-
<The >Irish Franciscans in Prague 1629-1786 : history of the Franciscan College of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in Prague / Jan Pařez, Hedvika Kuchařová ; [from the Czech original ... English translation by Jana Stoddart and Michael Stoddart]
2015
1
AN
Kuchařová, Hedvika, 1971-
Cenzura náboženských obrazových materiálů ve dvacátých a třicátých letech 19. století / Hedvika Kuchařová, Radim Vondráček
2013
0
KN
Locus pietatis et vitae (2007: Hejnice, Liberec, Česko)
Locus pietatis et vitae : sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007 / sestavily Ivana Čornejová, Hedvika Kuchařová, Kateřina Valentová
2008
1
KN
Kuchařová, Hedvika, 1971-
Významné osobnosti duchovního světa na Malostranském hřbitově průvodce Malostranským hřbitovem ve fotografiích / Hedvika Kuchařová, Gabriela Kalinová
2011
2
KN
Valentová, Kateřina, 1971-
Locus pietatis et vitae : sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007/ sest.: Ivana Čornejová, Hedvika Kuchařová, Kateřina Valentová
2008
1
AN
Zdichynec, Jan, 1977-
Poznámky k pohřebním rituálům u cisterciáků v raném novověku ve srovnání s rituály premonstrátského řádu / Jan Zdichynec a Hedvika Kuchařová
2007
0
AN
Kuchařová, Hedvika, 1971-
Slavnosti v českých premonstrátských klášterech: Nástin problematiky / Hedvika Kuchařová; Jan Pařez; Pavel R. Pokorný
0
KN
Pařez, Jan, 1961-
Hyberni v Praze : dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629-1786) = Éireannaigh i bPrág / Jan Pařez, Hedvika Kuchařová
2001
1
KN
Hrdina, Ignác Antonín
Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu / Ignác Antonín Hrdina, Hedvika Kuchařová
2011
1
KN
Pařez, Jan, 1961-
Hyberni v Praze : dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629-1786) = Éireannaigh i bPrág : dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629-1786) / Jan Pařez, Hedvika Kuchařová
2001
3
KN
Čornejová, Ivana, 1950-
Locus pietatis et vitae : sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. -15. září 2007 / Sestavily Ivana Čornejová, Hedvika Kuchařová, Kateřina Valentová ; [Hejnice, 13.-15.9.2007]
2008
1
KN
Čornejová, Ivana, 1950-
Locus pietatis et vitae : sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007 / sestavovatel Ivana Čornejová, Hedvika Kuchařová, Kateřina Valentová
2008
1
KN
Břicháček, Pavel, 1953-
Premonstrátský klášter Milevsko / Pavel Břicháček, Hedvika Kuchařová, Norbert František Vehovský
2

Akce

Řezy

[Loading...]