Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/250152/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Novák, Miroslav, 1980- Záchranný archeologický výzkum na trase vodovodu Lochenice - Holohlavy / Horák, Jan Sborník k poctě Jiřího Kalfersta / Novák, Miroslav, 1980- Návrh zákona o památkovém fondu a ochrana archeologického dědictví - neakademický pohled / Bláhová-Sklenářová, Zuzana, 1972- Nález plochých měděných seker v okolí Červeného Kostelce (okr. Náchod) = The discovery of flat copper axes in the vicinity of Červený Kostelec (Náchod District) / Pacák, Marek Nové sídliště z časné doby římské ve Všestarech (okr. Hradec Králové) = A new early Roman period settlement at Všestary (Hradec Králové District) / Horník, Pavel, 1985- Nové žárové hroby z Jaroměře - příspěvek k pohřebnímu ritu doby bronzové = New cremation graves from Jaroměř - a contribution to the funeral rite of the Bronze Age / / Novák, Miroslav, 1980- Laténský hrob a další nálezy ze Smiřic-Zderazi, okr. Hradec Králové. Příspěvek k poznání hrobových garnitur s rozdílnými nánožníky = A La Tène grave and other finds from Smiřice-Zderaz, Hradec Králové District. A contribution to the knowledge of grave sets with dissimilar anklets / Mangel, Tomáš Solitérní bronzové sekery ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové = Solitary bronze axes from the collection of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové / Novák, Miroslav, 1980- Nové lužické hroby z Lochenic (okr. Hradec Králové) = New graves of the Lusatian culture from Lochenice (Hradec Králové District) / Novák, Miroslav, 1980- Objekt ze starší doby římské v Ruseku (okr. Hradec Králové) = A feature from the early Roman period at Rusek (Hradec Králové District) / Horník, Pavel, 1985- Drobné výzkumy na k. ú. Čáslavky (okr. Jaroměř) v letech 2014 a 2015 = Small-scale excavations in the cadastral area of Čáslavky (Jaroměř District) in 2014 and 2015 / Horník, Pavel, 1985- Solitérní nálezy z doby bronzové na k. ú. Stanovice u Kuksu, okr. Trutnov = Solitary Bronze Age finds in the cadastral area of Stanovice u Kuksu, Trutnov District / Horník, Pavel, 1985- Nové únětické sídliště v Mokrovousech (okr. Hradec Králové) = A new Únětice culture settlement at Mokrovousy (Hradec Králové District) / Horník, Pavel, 1985- Pohřebiště z mladší a pozdní doby bronzové v Jaroměři - Čáslavkách = A Late and Final Bronze Age cemetery at Jaroměř-Čáslavky / Novák, Miroslav, 1980- Sídlištní jáma z pozdní doby bronzové v Bylanech u Chrudimi = A settlement pit from the Late Bronze Age at Bylany u Chrudimi / Novák, Miroslav, 1980- Nezvykle bohatý hromadný nález z pozdní doby bronzové v Michnovce na Královéhradecku = An unusually rich multiple find from the Final Bronze Age at Michnovka in the Hradec Králové region / Horník, Pavel, 1985- Sídliště ze starší doby halštatské v Lužanech (okr. Hradec Králové) = An early Hallstatt period settlement in Lužany (Hradec Králové District) / Horník, Pavel, 1985- Vývoj osídlení Jaroměřska v době popelnicových polí = The settlement development in the Jaroměř region in the Urnfield period / Novák, Miroslav, 1980- Sídliště z mladší doby bronzové a pozdní doby halštatské v Jaroměři = A settlement in the young Bronze Age and late Halstatt period in Jaroměř / Novák, Miroslav, 1980- Zpráva k výstavě "Sláva a pád hradu Vízmburka" / Novák, Miroslav, 1980-