Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 20.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
AN
Horník, Pavel, 1985-
Objekt ze starší doby římské v Ruseku (okr. Hradec Králové) = A feature from the early Roman period at Rusek (Hradec Králové District) / Pavel Horník, Miroslav Novák ; kresba P. Horník, K. Suchopárová
2018
0
AN
Horník, Pavel, 1985-
Drobné výzkumy na k. ú. Čáslavky (okr. Jaroměř) v letech 2014 a 2015 = Small-scale excavations in the cadastral area of Čáslavky (Jaroměř District) in 2014 and 2015 / Pavel Horník, Miroslav Novák ; kresba: M. Novák
2019
0
AN
Horník, Pavel, 1985-
Solitérní nálezy z doby bronzové na k. ú. Stanovice u Kuksu, okr. Trutnov = Solitary Bronze Age finds in the cadastral area of Stanovice u Kuksu, Trutnov District / Pavel Horník, David Rydlo, Ondřej Tůma ; kresba: M. Novák, K. Suchopárová
2019
0
AN
Novák, Miroslav, 1980-
Sídliště z mladší doby bronzové a pozdní doby halštatské v Jaroměři = A settlement in the young Bronze Age and late Halstatt period in Jaroměř / Miroslav Novák
2012
0
AN
Horník, Pavel, 1985-
Nezvykle bohatý hromadný nález z pozdní doby bronzové v Michnovce na Královéhradecku = An unusually rich multiple find from the Final Bronze Age at Michnovka in the Hradec Králové region / Pavel Hornik, Miroslav Novák
2016
0
AN
Horník, Pavel, 1985-
Sídliště ze starší doby halštatské v Lužanech (okr. Hradec Králové) = An early Hallstatt period settlement in Lužany (Hradec Králové District) / Pavel Horník, Miroslav Novák
2016
0
AN
Novák, Miroslav, 1980-
Vývoj osídlení Jaroměřska v době popelnicových polí = The settlement development in the Jaroměř region in the Urnfield period / Miroslav Novák
2016
0
AN
Pacák, Marek
Nález plochých měděných seker v okolí Červeného Kostelce (okr. Náchod) = The discovery of flat copper axes in the vicinity of Červený Kostelec (Náchod District) / Marek Pacák, Miroslav Novák
2017
0
AN
Horník, Pavel, 1985-
Nové sídliště z časné doby římské ve Všestarech (okr. Hradec Králové) = A new early Roman period settlement at Všestary (Hradec Králové District) / Pavel Horník, Miroslav Novák
2017
0
AN
Novák, Miroslav, 1980-
Nové žárové hroby z Jaroměře - příspěvek k pohřebnímu ritu doby bronzové = New cremation graves from Jaroměř - a contribution to the funeral rite of the Bronze Age / / Miroslav Novák, Martin Mazáč
2018
0
AN
Mangel, Tomáš
Laténský hrob a další nálezy ze Smiřic-Zderazi, okr. Hradec Králové. Příspěvek k poznání hrobových garnitur s rozdílnými nánožníky = A La Tène grave and other finds from Smiřice-Zderaz, Hradec Králové District. A contribution to the knowledge of grave sets with dissimilar anklets / Tomáš Mangel, Pavel Horník ; digitalizace: P. Čechák, F. Šrůtek, kresba: M. Novák, T. Mangel, M. Pleska, T. Jošková, foto: P. Horník
2018
0
AN
Novák, Miroslav, 1980-
Solitérní bronzové sekery ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové = Solitary bronze axes from the collection of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové / Miroslav Novák
2018
0
AN
Novák, Miroslav, 1980-
Nové lužické hroby z Lochenic (okr. Hradec Králové) = New graves of the Lusatian culture from Lochenice (Hradec Králové District) / Miroslav Novák, Pavel Horník ; plán zkoumané plochy sestavil M. Pacák
2018
0
AN
Horník, Pavel, 1985-
Nové únětické sídliště v Mokrovousech (okr. Hradec Králové) = A new Únětice culture settlement at Mokrovousy (Hradec Králové District) / Pavel Hornik, Miroslav Novák
2014
0
AN
Novák, Miroslav, 1980-
Pohřebiště z mladší a pozdní doby bronzové v Jaroměři - Čáslavkách = A Late and Final Bronze Age cemetery at Jaroměř-Čáslavky / Miroslav Novák
2015
0
AN
Novák, Miroslav, 1980-
Sídlištní jáma z pozdní doby bronzové v Bylanech u Chrudimi = A settlement pit from the Late Bronze Age at Bylany u Chrudimi / Miroslav Novák
2014
0
AN
Horák, Jan
Záchranný archeologický výzkum na trase vodovodu Lochenice - Holohlavy / Jan Horák, Miroslav Novák
2006
0
AN
Bláhová-Sklenářová, Zuzana, 1972-
Návrh zákona o památkovém fondu a ochrana archeologického dědictví - neakademický pohled / Bláhová-Sklenářová, Zuzana, Miroslav Novák
2015
0
AN
Novák, Miroslav, 1980-
Zpráva k výstavě "Sláva a pád hradu Vízmburka" / Miroslav Novák
2004
0
KN
Novák, Miroslav, 1980-
Sborník k poctě Jiřího Kalfersta / [redakční příprava Miroslav Novák, Pavel Burgert]
2014
3
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Řezy

[Loading...]