Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/251118/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Ďoubal, Jakub, 1979- Průzkum omítek, kamenné dlažby a umělých mramorů interiér piaristického kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli Ďoubal, Jakub, 1979- Průzkum umělých mramorů a štuků interiéru kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli : Září 2009 Ďoubal, Jakub, 1979- Průzkum dlažby interiéru kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli: Září 2009 Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurátorský průzkum nástěnné malby, štuková výzdoba a omítky interiéru kaple sv. Isidora v Křenově Cechlová, Marie, BcA.. Kamenné schodiště při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurátorská zpráva. Socha sv. Jana Nepomuckého z náměstí ve Zbraslavicích Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurování sochařských prvků výzdoby Chrámu sv. Barbory / Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurování sousoší sv. Václava před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře / Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurátorská zpráva. Sousoší sv. Václava ze souboru soch před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurátorská zpráva. Sv. Jan Nepomucký, most přes Vrchlici v Hutích Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurátorská zpráva : Zadní portál obřadní síně ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře Ďoubal, Jakub, 1979- Ryžoviště, sochy andělů ze sloupu Panny Marie Immaculaty Ďoubal, Jakub, 1979- Ateliér restaurování kamene a souvisejících materiálů / Ďoubal, Jakub, 1979- Speciální způsob osazení sochy Panny Marie na mariánském sloupu v Litomyšli / Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurátorská zpráva. Český Brod. Kamenné prvky fasády Podlipanského muzea Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurátorská dokumentace. Andělé z portálu Jezuitské koleje, Kutná Hora Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurátorská zpráva. Restaurování sochy sv. Bernarda při pravé straně silnice Kutná Hora - Hořany Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurátorská zpráva. Erb ve zdi u Vlašského dvora, Kutná Hora Ďoubal, Jakub, 1979- Restaurátorská zpráva. Kutná Hora. Pomník 40. let panování císaře Františka Josefa I Kulhánek, Martin A., BcA. Restaurátorská zpráva. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Červený Hrádek. 1. Etapa : Restaurování podstavce sochy Ďoubal, Jakub, 1979-