Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/258654/rss Vyhledávání podle autority: Věcné téma = poddanská města Vývoj města Kralovic podle archelogických výzkumů / Čechura, Martin, 1977- Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci : sborník příspěvků z mezinárodního odborného sympozia uspořádaného ve dnech 5.-6.10.2001 v Příboře / Jurok, Jiří, 1952- Poddanská rezidenční města 16. století v Čechách a na Moravě : autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta historických věd / Vorel, Petr, 1963- Vývoj města Kralovic podle archeologických výzkumů / Čechura, Martin, 1977- Poddanská města v kontextu urbanizace severních a severozápadních Čech do konce pozdního středověku / Hrubá, Michaela, 1966- Poslední boj přimdeckých Chodů / Maur, Eduard, 1937- O vzpouře plzenecké roku 1753 / Vondruška, Felix Adam, 1879-1955 Příspěvek k hospodářským a sociálním dějinám Nečtin v době temna / Fridrich, Jan, 1938-2007 Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století / Vorel, Petr, 1963- Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.-17. století / Vorel, Petr, 1963- Gryspekové a předbělohorská šlechta ; Kralovice a poddanská města : sborník příspěvků ze semináře konaného v Mariánské Týnici ve dnech 21.-23. května 1997 [Petr Vorel, Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.-17. století] / Schwaller, Jan, 1974-