Skip to main content
[paginationLine]
[Work_type] [Location_mark] [Author] [Title] [Part] [Year] [Items_count]
RZ
RD 4797
Krátký, Karel, 1948-
Restaurátorská dokumentace. Restaurování a rekonstrukce ostění na jižní straně zámku ve Vinařicích u Ml. Boleslavi
2014
1
[Presence_only]
RZ
RD 4796
Krátký, Karel, 1948-
Průzkum památky. Návrh na restaurování 2013. Restaurování a rekonstrukce pískovcových ostění oken na zámku ve Vinařicích - jižní strana, přízemí a 1. - 2. patro
2013
1
[Presence_only]
RZ
RD 4794
Krátký, Karel, 1948-
Restaurátorská dokumentace. Restaurování a rekonstrukce ostění na severní straně zámku ve Vinařicích u Ml. Boleslavi
2011
1
[Presence_only]
RZ
RD 4795
Krátký, Karel, 1948-
Restaurátorská dokumentace. Restaurování ostění výklenku se sochou sv. Floriana, Vinařice
2011
1
[Presence_only]
RZ
RD 4798
Rafl Bursová, Magdaléna, 1974-
Zpráva o výsledcích restaurátorského průzkumu barevných omítkových vrstev na jižní straně fasády zámku ve Vinařicích okres Mladá Boleslav
2014
1
[Presence_only]
RZ
RD 4799
Rafl Bursová, Magdaléna, 1974-
Zpráva o zajištění iluzivně malovaného okna a rámovámní v I. patře na jižní fasádě zámku ve Vinařicích okres Mladá Boleslav
2014
1
[Presence_only]
RZ
RD 4800
Rafl Bursová, Magdaléna, 1974-
Zpráva o zajištění a zpevnění korunní římsy a přilehlých omítek na jižní fasádě zámku ve Vinařicích okres Mladá Boleslav
2014
1
[Presence_only]

[Actions]

[RSS]

[Facets]

[Loading...]