Suchergebnisse | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/264760/rss?root=2012&ticket=-8&s=-9474&sd=DESC&lang=DE&page=1 Suchen nach Autorität: Personennamen = Tolman, Břetislav, 1873-1937 Zakládání staveb : učebnice pro posluchače vysokých škol technických a příručka pro inženýry. Stavební pomůcky a stroje. Piloty a štětové stěny: jich zarážení, odstraňování a únosnost / Tolman, Břetislav, 1873-1937