Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/30231/rss Vyhledávání podle autority: Místa vydání = Praha Zednictví : tradice z pohledu dneška / Kohout, Jaroslav, nar. 1877 Dientzenhoferové / Horyna, Mojmír, 1945-2011 Nádherní. Příspěvek k dějinám "nové" šlechty / Županič, Jan, 1972- Lexikon symbolů / Biedermann, Hans, 1930-1990 Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě / Durdík, Tomáš, 1951-2012 Vojenské uniformy a výstroj / Stevenson, James Laboratorní zpráva : Zámek Lednice : nátěry skleníku Pechová, Dorothea, 1942- Zámecký park ve Vrchotových Janovicích / Kutová, Jarmila Zpráva o restaurátorském průzkumu. Nový konvent, klášter Kladruby, II. etapa Živný, Jan, 1946- Restaurátorský záměr. Akce: Oprava a částečná rekonstrukce omítek fasádního pláště dvorního traktu. Klášter Kladruby Munzarová, Sylvie, 1943- Restaurátorský scénář. Akce: Oprava statického narušení kleneb. Klášter Kladruby Munzarová, Sylvie, 1943- [Kladruby - areál kláštera, nový konvent - fasády, mikroskopické průzkumy omítek a malt] Michoinová, Dagmar Zpráva o postupu zabudování dochovaných fragmentů 4 oken do celku v rámci rekonstrukce fasád konventu kláštera v Kladrubech Bok, Vladimír, PhDr. 1945- Restaurátorský průzkum. Akce: "NKP klášter Kladruby - střechy a fasády Nového konventu". II. etapa - dvorní fasády severní a východní. Letní refektář - východní křídlo Stejskal, Jiří, 1946- Pro Bohemia : zapomenuté klenoty v krajině : stezky pokory a naděje : Nostický palác 5. 8. - 30. 9. 2009 / Kalousová, Naděžda "Já pevně věřím a vyznávám---" : rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské / Fejtová, Olga, 1962- Restaurátorský záměr na transfer štukové výzdoby stropu : SZ Lednice - Rodinný sál Gavenda, Miloš Restaurátorský sondážní průzkum malířské výzdoby interiérových omítek a barevných vrstev stěn a stropů ve vybraných prostorách 1.patra zámku v Lednici (místnosti číslo 2.03, 2.06 – 2.10, 2.12. – 2.27) Ralf Bursová, Magdaléna, MgA., akad. mal. Územní plánování pro geografy / Kubeš, Jan, 1961- Restaurátorský orientační průzkum. Akce: "NKP klášter Kladruby". Vnější fasáda východního křídla nového konventu Stejskal, Jiří, 1946-