Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/30712/rss Vyhledávání podle autority: Kraje = Jihomoravský kraj Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin. Koudela, Miroslav, 1964- Pivovary v bývalém kartuziánském klášteře a velkostatku v Králově Poli / Holub, Petr, 1979- Lednice, kaple sv. Huberta, okr. Břeclav polní náčrty - půdorys, řez Voženílek Cyklus zastavení křížové cesty kostel Nanebevzetí Panny Marie - Letohrad-Orlice zpráva o dokončení záchrany souboru obrazů, o restaurování jednoho obrazu a průzkum ozdobných rámů Berger, Petr, 1961- Grad Morava : urbus antiqua rastizi : Velkomoravské Mikulčice : obrazový průvodce památníkem Slovanského hradiště v Mikulčicích / Synek, František, 1956- Mikulčice : sakrální architektura knížecího hradu = sakralna architektura na knjažeskija zamăk = religious architecture of the princely castle = sakrale Architektur der fürstlichen Burg Poláček, Lumír, 1960- Státní hrad Boskovice : obrazová část Uher, Vladimír, 1925- Brněnský hrad : stavebně historický průzkum Líbal, Dobroslav, 1911-2002 Brněnský hrad : stavebně historický průzkum Líbal, Dobroslav, 1911-2002 Vila Tugendhat: její význam a její stavebně historický průzkum / Ksandr, Karel Brno : Průvodní zpráva k stavebně historickému průzkumu území Špilberka Líbal, Dobroslav, 1911-2002 [Mikulov, Dietrichsteinská hrobka, hlavní průčelí, celkový pohled] [Slavkov u Brna, zámek, nádvorní průčelí s čestným dvorem] [Slavkov u Brna, Stará radnice, pohled na část budovy, vzadu kostel Vzkříšení Páně] [Slavkov u Brna, zámek, nádvorní průčelí s čestným dvorem] [Slavkov u Brna, město, dálkový pohled od severovýchodu] Státní hrad Bítov : Pasportisace památkových objektů jihomoravského kraje Kašička, František, 1935- Boskovice : Stavebně hist. průzkum historického jádra města Heroutová, Marie Boskovice : Stavebně hist. průzkum historického jádra města Heroutová, Marie Nová zjištění z hradu Boskovice / Štětina, Jan, 1956-