Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/30944/rss?page=1 Vyhledávání podle autority: Role původců slovně = spolupracoval [Děčín, DC, č. p. 663 - synagoga, rekonstrukce vnějšího pláště, III. Etapa] Šantavý, Tomáš, 1951- [Děčín, DC, č. p. 663 - synagoga, obnova silnoproudých el. rozvodů] Šantavý, Tomáš, 1951- [Děčín, DC, č. p. 663 - synagoga, rozbor vytápění a větrání] Červeňák, Jan [Děčín, DC, č. p. 663 - synagoga, rekonstrukce vnějšího pláště - oprava střechy, I.etapa] Šantavý, Tomáš, 1951- [Děčín, DC, č. p. 663 - synagoga, rekonstrukce vnějšího pláště - II.etapa] Šantavý, Tomáš, 1951- Kostel Narození Panny Marie v Chabařovicích : staticko-stavební průzkum a zaměření Vízek, Vl., Ing. Ploskovice : bývalý hospodářský dvúr zámku : sýpka : statický posudek a návrh zajištění havarijního stavu Vinař, Jan, 1947- [Klášterec nad Ohří, CV, č. p. 1 - zámek, stavební úpravy] Hynek, Josef [Levínské Petrovice, LT, zvonice, zaměření stávajícího stavu] Cibulová, P. [Liběšice, LT, č. p. 12, zaměření stávajícího stavu] Šafránek, Vlastimil Doplněk restaurátorského průzkumu. Zámek Lednice. Levínská, Radka, MgA., akad. soch. Nasavrky stavebně historický průzkum zámku. Muk, J. Ing., Dr Nasavrky - stavebně historický rozbor historického jádra. David, R. Ing. arch. Předběžný stavebně historický průzkum přízemní části průčelí čp. 7 v Pernštýnské ulici v Pardubicích. Svoboda, Ladislav Ing. arch. Stavebně historický průzkum měšťanského domu čp. 7 v Pernštýnské ulici v Pardubicích. Svoboda, Ladislav Ing. arch. Manětín zámek. Zaměření. Pavlík, Milan, 1930- Manětín. Zámek. Odvodnění, sanace. Červenák, Jan, ing. Manětín zámek. Studie. Pavlík, Milan, 1930- Zámek Manětín, hospodářské budovy. Dokumentace skutečného stavu. Blecha, P., Ing. Zámek Manětín. Oprava rondelu. Projektová dokumentace. Milota, Dan