Skip to main content
Showing records 81-100 from total 2,222.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
PP
P 678
Pešta, Jan, 1973-
Stavebně historický průzkum. Sýpka čp. 45. Krásná Hora nad Vltavou
2012
1
Available
PD
O 037-4-18273
Girsa, Václav, 1945-
Hrad Rábí - NKP. III. hradní brána a hradební úsek ke královskému paláci. Jednostupňový projekt.
1988
1
Presence only
PD
O 034-4-22334
Čepelák, Jan
Hrad Rábí - NKP. V. brána a nástupní věž horního hradu - sanace a stat. zajištění. Projekt ke stavebnímu povolení.
1997
1
Presence only
PD
O 034-4-24345
Girsa, Václav, 1945-
Rabí hrad, NKP, objekt IV brány. Projekt pro realizaci.
2008
1
Presence only
PD
O 034-4-14638
Adamovský, Václav, 1945-
Rábí - hrad - NKP. Studna. Zaměření nález. stavu.
1984
1
Presence only
PD
O 037-4-20383
Čepelák, Jan
Rábí - NKP. Statické zajištění opěrné zdi u kostela Nejsvětější Trojice. Projekt stavby.
1990
1
Presence only
PD
O 037-4-15177
Adamovský, Václav, 1945-
Rábí - rekonstrukce kostela N. Trojice. Celkový elaborát.
1984
1
Presence only
PP
O 037-4-19441
Čepelák, Jan
Rábí - NKP, kostel Nejsvětější Trojice. Měření mikroklimatu a vlhkosti.
1988
1
Presence only
PD
O 034-4-21478
Čepelák, Jan
Kostel Nejsvětější Trojice v Rábí. Projekt stavby - Revize.
1995
1
Presence only
PP
O 037-4-6009
Lancinger, Luboš, 1933-2006
Hrad Rábí. Kostel Nejsvětější Trojice, stavebně historický průzkum.
1974
1
Presence only
PD
O 037-4-13472
Pelzlbauer, Vladimír
Rábí - kostel N. Trojice - studie rekonstrukce.
1982
1
Presence only
PD
O 037-4-14436
Adamovský, Václav, 1945-
Rábí. Kostel Nejsvětější Trojice. Návrh sond.
1983
1
Presence only
PD
O 034-4-24062
Girsa, Václav, 1945-
NKP - SH Rabí. Kostel Nejsvětější Trojice. Projekt restaurování a konzervace obvodového pláště.
2006
2
Presence only
PP
O 037-4-24351
Hanzl, Miloslav, 1954-
Rabí hrad NKP - 1. úroveň kostela Nejsvětější Trojice (zakristie, loď, presbyterium, schodiště, kruchta). Průzkumné práce.
2007
1
Presence only
PD
O 034-4-24321
Girsa, Václav, 1945-
Rabí hrad NKP, kostel Nejsvětější Trojice. Projekt restaurování interiéru.
2007
2
Presence only
AZ
O 037-4-24777
Foster-Čiháková, Linda, 1975-
Rabí, okr. Klatovy, kostel Nejsvětější Trojice, součást NKP areál zříceniny hradu Rabí r.č. 11767/4-3260. Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu při statickém zajištění kleneb kostela v roce 2009
2011
1
Presence only
PP
O 037-4-18679
Líbal, Dobroslav, 1911-2002
Rabí čp. 50. SHP.
1988
1
Presence only
PD
O 037-4-21722
Čepelák, Jan
Rábí - objekt čp.50. Studie rekonstrukce a využití objektu.
1988
1
Presence only
PD
O 037-4-19444
Čepelák, Jan
Rábí čp. 50. GO střešního pláště. Jednostupňový projekt.
1988
1
Presence only
PD
O 037-4-16578
Girsa, Václav, 1945-
Rábí čp.50. Zaměření stávajícího stavu.
1987
1
Presence only

Actions

RSS

Facets

[Loading...]