Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/31642/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Nedvěd, V. Státní hrad Přimda. Studie na zajištění zdiva a zastřešení. Hyzler, Josef, Ing. arch. [Přimda - hrad, věž - projekt kamenických prací na doplnění kvádrového zdiva a návrh střílny v přístavku.] Hyzler, Josef, Ing. arch. Státní hrad Přimda. Zaměření stáv. stavu pro doplnění kvádrového zdiva. Hyzler, Josef, Ing. arch. Státní hrad Přimda. Projekt I. etapy rehabilitace a zajištění zdiva. Hyzler, Josef, Ing. arch. Státní hrad Přimda. Průzkum spar sev. stěny. Hyzler, Josef, Ing. arch. Státní hrad Přimda. Zaměření a návrh oken. Hyzler, Josef, Ing. arch. Hrad Krašov. Projektová studie stabilizace zdiva zřícenin hradu Hyzler, Josef, Ing. arch. Pivoň. Rekonstrukce krovu presbytária býv. kostela Hyzler, Josef, Ing. arch. Paulánský klášter ve Světcích. Zaměření Hyzler, Josef, Ing. arch. Stříbro-radnice. Architektonické řešení vedlejších fasád radnice Hyzler, Josef, Ing. arch. Studie rekonstrukce býv. lékárny v Sušici č. 48 Hyzler, Josef, Ing. arch. Rekonstrukce obj.48 v Sušici. Přípravné práce Hyzler, Josef, Ing. arch. Kostel sv. Jiří v Přimdě. Zaměření stávajícího stavu Hyzler, Josef, Ing. arch. Kostel sv. Jiří v Přimdě. Stavebně - historický průzkum Hyzler, Josef, Ing. arch. Státní hrad Radyně. Projekt zastřešení Hyzler, Josef, Ing. arch. Státní hrad Radyně. Projekt schodiště kvadratické věže Hyzler, Josef, Ing. arch. Stavebně historický průzkum Prahy Líbal, Dobroslav, 1911-2002 Státní hrad Velhartice. Pivovar. Statické zajištění. Hyzler, Josef, Ing. arch. Velhartice. Rekonstrukce bývalého pivovaru. Hyzler, Josef, Ing. arch. Hrad Velhartice, pivovar. Zaměření stávajícího stavu Hyzler, Josef, Ing. arch.