Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/318890/rss Vyhledávání podle autority: Role původců slovně = příjemce koordinátor Ministerstvo kultury - Smlouva o poskytnutí účeloví podpory č. 19/2018 OVV. Registr smluv. Hranice a pohraničí bývalého Československa ve 20. století jako kulturní dědictví České republiky. Přihláška návrhu projektu programu NAKI II Tomášek, Martin, 1971- Nová šance pro stará okna. Přihláška návrhu projektu programu NAKI II Chaloupka, Jakub Umění středověku a renesance ve sbírkách arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Přihláška návrhu projektu programu NAKI II Pokorný, Adam Instalace, expozice a historicky poučené festivity v památkových areálech Národního památkového ústavu. Přihláška návrhu projektu programu NAKI II Pavelec, Petr, 1965- Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě. Dodatek č. 1 ke smlouvě 5/2018/OVV Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě. Smlouva č. 5/2018/OVV o poskytnutí podpory projektu Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě. Přihláška návrhu projektu Fidler, Petr, 1946- Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě. Dodatek č. 2 ke smlouvě 5/2018/OVV Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě. Žádost o změnu smlouvy Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě. Smlouva o spolupráci Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku. Smlouva č. 58/2018/OVV o poskytnutí účelové podpory Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 58/2018/OVV Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku. Žádost o změnu smlouvy v projektu NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 58/2018/OVV Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 58/2018/OVV Kampanologické památky Vysočiny. Smlouva č. 56/2018/OVV o poskytnutí účelové podpory Kampanologické památky Vysočiny. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 56/2018/OVV Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku. Přihláška návrhu projektu Matějíčková, Andrea, 1967- Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace. Žádost o změnu smlouvy v projektu NAKI II