Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/331999/rss?s=-9&sd=DESC&page=1 Vyhledávání podle autority: [CASTI] = klenba Nálezová zpráva OPD : Litoměřice : Historické jádro města / č.p. 240/12b : 1. Východní místnost v podstřeší / Podlaha 2. Přízemí / Zdivo a klenba : Arhitektonická studie rekonstrukce historického domu / Přeložení schodiště do podstřeší Podroužek, Kamil, 1966- Nálezová zpráva OPD : Karviná : Kostel Povýšení sv. Kříže : ul. Pivovarská, parc. č. 1/1, k. ú. Karviná - město : Žebrová klenba presbytáře kaple sv. Mikuláše : Farní kostel Povýšení sv. Kříže v Karviné - Fryštátě, dokumentace žebrové klenby v kapli sv. Mikuláše, 1. díl Čeplá, Andrea Hradec Králové : Dům čp. 142 : Podloubí : Žebrová klenba Slavík, Jiří Nálezová zpráva OPD : Praha 1 - Nové Město : Činžovní dům : 1110, ulice Truhlářská 4 : zdivo a klenba suterénu, stěna s vylehčovacím pasem nad klenbou v 1.NP : Dokumentace části odhaleného zdiva v přízemí a suterénu. Bartoš, Ladislav, ing. arch. Nálezová zpráva OPD : Havlíčkův Brod : Měšťanský dům čp. 163, Havlíčkovo nám. : Klenba ve sklepní části směrem do náměstí Nedvědová, Klára Ing. arch. Praha - St. Město : Kostel sv. Salvátora v areálu kláštera sv. Anežky : Orientační průzkum a dokumentace Macek, Petr, 1954- Praha - St. Město : Kostel sv. Salvátora v areálu kláštera sv. Anežky : Orientační průzkum a dokumentace Macek, Petr, 1954-