Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/333926/rss Vyhledávání podle autority: [CASTI] = zdivo Nálezová zpráva OPD : Štáblovice-Lipina : venkovská usedlost čp. 3 : přízemí domu / prostor kuchyně : Operativní průzkum a dokumentace venkovské usedlosti čp. 3 ve Štáblovicích-Lipině Koudelová, Jana Nálezová zpráva OPD : Praha 1 - Staré Město : měšťanský dům : čp. 219, Liliová ulice : cihelný štít s komínem : Operativní průzkum a dokumentace cihelného štítu Semerád, Matouš, 1975- Nálezová zpráva OPD : Praha 1 -Staré Město : Dům U Bruncvíka (U Kutovců) : čp. 510, Havelská 5 : (dvorní) fasáda bočního křídla - gotické cihlové zdivo, nátěry, omítky, nástěnné malby, kamenné prvky : panelovaná cihelná fasádě dvorního křídla s gotickými malbami - nové poznatky Bartoš, Ladislav, ing. arch. Nálezová zpráva OPD : k. ú. Nové Město : Praha 2 : Budova B, ÚHKT, U Nemocnice 1 : čp. 504 : Opěrná zeď zahrady jezuitské koleje sv. Ignáce : Výstavba dočasného dvorního pavilonu F, ÚHKT Gája, Robert Nálezová zpráva OPD : Litoměřice : Historické jádro města / č.p. 240/12b : 1. Východní místnost v podstřeší / Podlaha 2. Přízemí / Zdivo a klenba : Arhitektonická studie rekonstrukce historického domu / Přeložení schodiště do podstřeší Podroužek, Kamil, 1966- Nálezová zpráva OPD : Zahořany/ Křešice (Zahořany) : Boží muka (výklenková kaple) : Výklenková kaple / zdivo, povrchové úpravy, barevnost : Zachycení stavu výklenkové kaple a dokumentace reliktů malby Chalupová, Veronika Nálezová zpráva OPD : Zahořany / Křešice : Boží muka : korpus / tvar, zdivo, povrchové úpravy : Odborná studentská praxe I. ročníku KHI FF UJEP v Ústí n. L. / Zahořany - boží muka Phamová, Thi Ngoc Nálezová zpráva OPD : Ploskovice / Ploskovice : Úřední dům, Ploskovice : č.p. 38 : Renovace interiérů úředního domu Podroužek, Kamil, 1966- Nálezová zpráva OPD : Ploskovice / Ploskovice : Úřední dům, Ploskovice : č.p. 38 : Renovace interiérů úředního domu - nález niky Podroužek, Kamil, 1966- Nálezová zpráva OPD : třída Obránců míru / Žatec : konvent kapucínského kláštera : č.p. 299 : západní křídlo / interiér : Stavební sanace havárie stropu a zdiva Šimková, Táňa Nálezová zpráva OPD : Praha 1 - Staré Město : palác U Beránka, U Tří kalichů : čp. 243 : část přízemí domu čp. 243 v nároží Husovy a Řetězové ulice/stěny : Operativní dokumentace opravované části přízemí domu čp. 243 v nároží Husovy a Řetězové ulice na Starém Městě pražském Bartoš, Ladislav, ing. arch. Nálezová zpráva OPD : Praha 1 - Nové Město : dům čp. 1132 ("U Emků") : Petrská 4 : přízemí, 1. patro : Operativní průzkum a dokumentace domu čp. 1132 na Novém Městě pražském Bartoš, Ladislav, ing. arch. Nálezová zpráva OPD : Praha 2 - Vyšehrad : bývalá slupská strážnice : Parc. č. 284/6, mezi železniční dráhou a ul. Vnislavova : solitérní část hradebního zdiva při bývalé slupské strážnici : Dokumentace části hradební zdi při objektu bývalé slupské strážnice v úseku mezi klášterem na Karlově a pevností Vyšehrad (úsek opevnění č. XXXII). Tomagová, Hana Nálezová zpráva OPD : Praha 6 - Bubeneč : kostel svatého Gotharda : všechny fasády, spodní část - zdivo : Dokumentace odhaleného soklového zdiva fasád kostela Bartoš, Ladislav, ing. arch. Nálezová zpráva OPD : Hradec Králové : Měšťanský dům, čp. 104 : Dlouhá : Zdivo a klenby Slavík, Jiří, 1965- Nálezová zpráva OPD : Holešov, Náměstí Dr. Edwarda Beneše : Měšťanský dům : čp. 56 : Zdivo boční zdi průjezdu v 1. nadzemním podlaží : Operativní dokumentace odkrytých zdiv v průjezdu Štětina, Jan, Mgr. Nálezová zpráva OPD : Kroměříž, Jánská ulice čp. 26 : Měšťanský dům : čp. 26 : Suterény domu a architektonický článek sekundárně umístěný v suterénech : Kroměříž, dům čp. 26 v Jánské ulici, operativní dokumentace suterénů Štětina, Jan, Mgr. Nálezová zpráva OPD : Kroměříž, Ztracená ulice čp. 64 : Měšťanský dům : čp. 64 : Dvorní fasáda dvorního křídla, hlavní schodiště, suterén pod dvorním křídlem : Kroměříž, Ztracená ulice čp. 64 operativní průzkum a dokumentace dvorního křídla domu čp. 64 ve ztracené ulici v Kroměříži Štětina, Jan, Mgr. Nálezová zpráva OPD : Ruiny v Podzámecké zahradě v Kroměříži : Ruiny : Operativní dokumentace objektu Ruiny v areálu Podzámecké zahrady v Kroměříži (okr. Kroměříž) Vrla, Radim Nálezová zpráva OPD : Kroměříž, Jánská ulice čp. 12 : Měšťanský dům : čp. 12 : Zdivo domu v úrovni 1. nadzemního podlaží : Kroměříž, Jánská ulice čp. 12 Operativní dokumentace spodní partie uličního průčelí domu Štětina, Jan, Mgr.