Search results | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/333927/rss?lang=EN Search by authority: [CASTI] = otopný systém Záluží/Kotovice : Býv. klášterní dvůr zv. Gigant čp. 1 : Chlévy a stáje : Dokumentace zdiva a otopného systému v prostoru někdejšího průjezdu a navazujících komorách Foud, Karel, 1966- Nálezová zpráva OPD : Brušperk : Městský dům č. p. 58 : č. p. 58 (č. parc. 122, k. ú. Brušperk), ul. Klepary : Úsek stěny mezi m. č. 1.01 a m. č. 1.02 : Dokumentace změn otopných zařízení kuchyně domu č. p. 58 v Brušperku Rozkopal, Josef, Mgr. Nálezová zpráva OPD : k. ú. Hradčany, Praha 1 : Trautmannsdorfský palác (donucovací pracovna) : Čp. 180, Loretánská 6 : Klasicistní dvoukřídlé a jednokřídlé dveře, vnitřní špaletové okno chodby 1. NP, dvířka k topnému komínovému systému : dokumentace před celkovou rekonstrukcí Koberová, Veronika