Výsledky vyhledávání | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/339672/rss Vyhledávání podle autority: Forma/žánr hesla = sborníky Památky jižních Čech / Gaži, Martin, 1972- Krajina jako historické jeviště : k poctě Evy Semotanové / Chodějovská, Eva, 1981- Panelová diskuse k otázkám památkové péče a ochrany přírody Státní památková péče v Praze Regiony - časoprostorové průsečíky? / Šimůnek, Robert, 1971- Archeologie nenalézaného : sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla / Neustupný, Evžen, 1933- Východočeské listy historické Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří Ochrana památek plynováním : odborný seminář : 18. října 2012, Národní technické muzeum / Ochrana památek plynováním (2012 : Praha, Česko) Technologie, které se v památkové péči neosvědčily : důvody, příčiny a praktické následky : odborný seminář : 15. listopadu 2012, Národní technické muzeum / Technologie, které se v památkové péči neosvědčily (15. listopadu 2012 : Praha) Bibliotheca Strahoviensis Geopolymery v památkové péči : pracovní setkání - workshop : 6. prosince 2012, Kloknerův ústav ČVUT, Praha / Geopolymery v památkové péči (6. prosince 2012 : Praha) Stopami dějin Náchodska : sborník Státního okresního archivu Náchod Kdybych mohl změnit historii-- : sborník statí Bohuslava Mikuláška / Mikulášek, Bohuslav, 1945-2009 Práce Muzea v Hradci Králové. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie B, Scientiae sociales Vědy společenské = Náchodsko od minulosti k dnešku Černá hvězda : důlní revíry mezi městy, genus loci uhlí a oceli = Schwarzer Stern : Reviere zwischen den Städten, Genius Loci von Kohle und Stahl / Bouvy, Kim, 1974- Péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století : [sborník workshopu konaném [sic] dne 3. listopadu 2010 / Brož, Tomáš, 1969- Kladský sborník Sborník památkové péče v Severomoravském kraji : Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody / Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (Ostrava)