Search results | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/357262/rss?s=-9474&sd=DESC&page=1&lang=EN Search by authority: Personal names = Krejčí, Jaroslav, 1960 říjen 7.- Restaurátorský záměr. Plastiky v kapli v obci Břilice Vacek, Václav Restaurátorská zpráva. Plastiky kaple v obci Břilice Krejčí, Jaroslav, 1960 říjen 7.-