Search results | Národní památkový ústav http://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/357262/rss?s=12203&sd=ASC&page=1&pageSize=20&ticketId=-8&lang=EN Search by authority: Personal names = Krejčí, Jaroslav, 1960 říjen 7.- Restaurátorská zpráva. Vstupní vrata čp. 68/IV., Praha 1 - Hradčany. Hradčanské náměstí 7 Krejčí, Jaroslav, 1960 říjen 7.- Restaurátorská zpráva. Plastiky kaple v obci Břilice Krejčí, Jaroslav, 1960 říjen 7.- Restaurátorský záměr. Plastiky v kapli v obci Břilice Vacek, Václav